CRP Horta - Guinardó 2016-17

07015
ELS COLORS SONORS DE L'HORTA

ADREÇADA A:
Professorat i alumnat.

NIVELL:
Educació infantil (2-4 anys).

MODALITAT:
Sessió de treball per al professorat i activitat en comú amb l'alumnat.

OBJECTIUS:
Renovar el projecte.

Potenciar la capactat d'escolta.

Treballar el cant amb un repertori comú.

Experimentar a partir de material sonor.

Interaccionar la música amb la creació plàstica.

DESCRIPCIÓ:
Redisseny del projecte. A través de diferents accions, es potenciarà la

capacitat d'escolta, es treballarà la interpretació d'un repertori i es farà

un treball exploratòri.

Acte de cloenda a decidir cojuntament amb les escoles participants

A CÀRREC DE:
ACCIONS AMB L'ALUMNAT:
Participació en una activitat programada (audicions). (si s'arriba a

un acord amb les escoles participants)

MATERIALS:
------

CALENDARI:
1r i 2n. Trimestre

HORARI:
17.30h a 18.30h

DURADA:
3 sessions

LLOC ON ES FA:
CRP Horta-Guinardó

INSCRIPCIÓ:
SE Horta-Guinardó fins el 30 de setembre de 2016

HO ORGANITZA:
CRP Horta-Guinardó

OBSERVACIONS: