CRP Horta - Guinardó 2016-17

07016
TALLER DE RECERCA DOCUMENTAL. ARXIU MUNICIPAL D'HORTA-

GUINARDÖ

ADREÇADA A:
Professorat i alumnat.

NIVELL:
Educació secundària (1r cicle: 2n curs).

MODALITAT:
Taller.

OBJECTIUS:
Difondre i donar a conèixer l'Arxiu Municipal del Districte; Treballar i

aplicar de manera sistèmica els coneixements instrumentals curriculars

a partir de la documentació custodiada a l'Arxiu.

DESCRIPCIÓ:
El Taller es planteja en el marc d'un joc de rol aplicant la metodologia

de casos. Es tracta de què a partir d'una documentació custodiada per

l'Arxiu, l'alumnat, organitzat en grups, haurà de resoldre determinades

qüestions centrades en l'observació, comprensió de textos,

interpretació de plànols i resolució de problemes.

El professorat haurà de connectar amb l'Arxiu prèviament a la visita.

A CÀRREC DE:
Arxiu del Districte d'Horta-Guinardó
ACCIONS AMB L'ALUMNAT:
Participació en un taller.

MATERIALS:
Es lliura material.

CALENDARI:
Per concretar

HORARI:
A concretar amb l'Arxiu

DURADA:

LLOC ON ES FA:
Arxiu Municipal del Districte d'Horta-Guinardó

INSCRIPCIÓ:
SE Horta-Guinardó fins al 30 de setembre de 2016

HO ORGANITZA:
CRP d'Horta-Guinardó i Arxiu del Districte

OBSERVACIONS: