CRP HORTA-GUINARDÓ 2021-2022

07017
CIÈNCIA EN PRIMERA PERSONA

ADREÇADA A:
Professorat i alumnat.

NIVELL:
Educació secundària (2n cicle) i postobligatòria.

MODALITAT:
Conferència.

OBJECTIUS:
Acostar la ciència a l'alumnat de 4t d'ESO i Batxillerat.

Veure què ha mogut aquestes persones a dedicar-se a al recerca.

Desvetllar interès per la recerca.

DESCRIPCIÓ:
Conferències a càrrec de cientícs dedicats a la recerca en les que

desnvolupen la hipòtesi de recerca i els procediments que estan utilitzant.

A CÀRREC DE:
ACCIONS AMB L'ALUMNAT:
Conferència.

CALENDARI:
Una o dues conferències a zona

HORARI:
mati d' 11 a 13hores

DURADA:
2 hores

LLOC ON ES FA:

INSCRIPCIÓ:
SE Horta-Guinardó

HO ORGANITZA:
CRP Horta-Guinardó i Depatament d'Educació

OBSERVACIONS: