CRP HORTA-GUINARDÓ 2021-2022

07019
LA MOTXILLA BIOCLIMÀTICA

ADREÇADA A:
Professorat i alumnat.

NIVELL:
Educació secundària.

MODALITAT:
Préstec de material didàctic.

OBJECTIUS:
Promoure l’experimentació directa per disposar d’arguments per tal

d’incorporar la gestió de l’energia a la vida quotidiana

Viure la relació entre la salut i la qualitat de l’ambient a l’aula, el seu

impacte energètic i la nostra activitat diària

Reconèixer els elements i les aplicacions pròpies en l’àmbit de

l’arquitectura bioclimàtica i apreciar-ne la seva eficiència

DESCRIPCIÓ:
La motxilla consta dels següents instruments:

Termòmetre de quatre canals, termòmetre d'infraroigs, mesurador de

nivell de CO2, piranòmetre, luxòmetre, distanciòmetre làser i mesurador

de temp. i humitat.

Finalitat :apropar l’alumnat a l’aprenentatge de les ciències i la tecnologia

en qüestions tant rellevants socialment i significatives com són la limitació

de recursos fòssils, la seguretat energètica o el canvi climàtic i la salut

A CÀRREC DE:
CRP Hoorta-Guinardó

CALENDARI:
A concretar amb els centres.

DURADA:

LLOC ON ES FA:
CRP Horta-Guinardó

INSCRIPCIÓ:
SE Horta-Guinardó

HO ORGANITZA:
Districte, Departament d'Ensenyament

COL·LABORA:
CESIRE

OBSERVACIONS:
Sessió de formació si s'escau, pactada amb el centre interessat.