CRP HORTA-GUINARDÓ 2021-2022

07020
9è CONGRÉS DE CIÈNCIA

ADREÇADA A:
Professorat i alumnat.

NIVELL:
Educació infantil i primària.

MODALITAT:

OBJECTIUS:
Valorar el treball científic que es realitza amb l'alumnat en els centres

educatius.

Potenciar les competències cinetífiques, lingüístiques i de comunicació.

Fer que l'alumnat se senti protagonista afavorint un marc on es pugui

mostrar els seus treballs d'investigació.

DESCRIPCIÓ:
El Congrés de ciència va adreçat a l'alumnat d'educació infantil i primària.

Es presentarà una experiència de recerca per centre feta per l'alumnat,

mitjançant unes pautes que s'aniran concretant al llarg del projecte.

El dia del Congrés l'alumnat exposarà en petit grup l'experiència (màxim 8

alumnes), acompanyada d'un suport visual com fotografies, presetacions

informàtiques...

LA TEMÀTICA D'AQUEST ANY ÉS : LA QUÍMICA I LA CUINA

A CÀRREC DE:

CALENDARI:
A concretar amb els centres.

HORARI:
Formació del professorat: es preveuen 6 sessions. Pendent de

concretar.

Celebració del Congrés: Maig. Pendent de concretar.

DURADA:

LLOC ON ES FA:
Diferents auditoris de la ciutat

INSCRIPCIÓ:
SE Horta-Guinardó

HO ORGANITZA:
Centres de Recursos de Barcelona

OBSERVACIONS:
Només es podrà presentar una experiència per centre i, el dia de

l'exposició de la recerca, només hi podran assistir un màxim de 50

alumnes per escola.

En el cas que hi hagi algun centre de 3 línies, podran venir tots, sempre

que hi hagi aforament.