CRP Horta - Guinardó 2018-19

07024
JA SÉ LLEGIR!

ADREÇADA A:
Professorat i alumnat.

NIVELL:
Educació primària (1r cicle: 2n curs).

MODALITAT:
Actuació amb l'alumnat

OBJECTIUS:
Esforçar-se treballar a fons i polir el fragment de lectura assignat a

cada persona

Fer una cel·lebració per felicitar el progés en l'àmbit de la lectura

Gaudir de la preparació i de l'esdeveniment

Aprendre el comportament en esdeveniments protocolaris

DESCRIPCIÓ:
Treball de lectura a l'aula.

Lectura col·lectiva d'un conte.

Esdeveniment especial amb lla presència de les famílies i l'equip

docent.

A CÀRREC DE:
ACCIONS AMB L'ALUMNAT:
Participació en una activitat programada.

CALENDARI:
Dates a fixar per cada escola participant al voltant d'abril i maig.

HORARI:
Cada centre el fixarà la sessió conjuntament amb el CRP

DURADA:
1 sessió d'acompanyament del CRP

LLOC ON ES FA:
A determinar per cada escola participant

INSCRIPCIÓ:
SE Horta-Guinardó del 12 fins el 26 de setembre de 2018

HO ORGANITZA:
Amb el suport del CRP

COL·LABORA:
Districte Horta-Guinardó

OBSERVACIONS:
Els centres rebran el suport del CRP