Maleta de còmic
Yellow kid La maleta de còmic conté propostes didàctiques per a l’educació primària i l’educació secundària obligatòria, estructurada en sis apartats:
  1. Activitat prèvia. Definició del mitjà i trets distintius.
  2. Història del còmic.
  3. La vinyeta. Formes i grandàries. Planificació. Composició. Perspectiva.
  4. Els personatges. Expressions facials i moviment del cos.
  5. Els textos i els símbols gràfics.
  6. El muntatge. Transicions entre vinyetes. Les el·lipsis. El procés de realització.
  7. Bibliografia.

A més dels dossiers escrits, hi ha la informació en suport magnètic en un CD, amb acrobat i amb word, per si voleu modificar o adaptar alguna activitat.
També hi trobareu materials de suport, com ara:

  • còmics de diversos gèneres, formats i èpoques.
  • un ninot articulat per treballar el moviment dels personatges.
  • un cd-rom amb la proposta didàctica i una breu història del còmic.

Vegeu alguns dels còmics que conté la maleta.

+ informació