RecursosFulls informatiusExperičnciesWebs centres
Pla de convivència

 

Inclusió

Recull de recursos i materials educatius que podeu trobar a la xarxa o al CRP, que us poden ser d’utilitat per treballar el tema de la Inclusió al centre.

Valors i actituds / Inclusió. Exemples de bones pràctiques, llicències retribuïdes

A continuació adjuntem un recull de recursos i materials educatius que podeu trobar a la Mediateca del CRP del Montsià
i que us poden ser d'utilitat per treballar el tema de la Inclusió als vostres centres i amb el vostre alumnat.

Escrits

371.97 PLA - La integració de l'alumnat immigrant al centre escolar. Orientacions, propostes i experiències. Graó

371.31 PUJ - Aprendre junts alumnes diferents. Els equips d'aprenentatge cooperatiu a l'aula. Eumo

371.9 ESC - La escuela inclusiva. Prácticas y reflexiones. Graó

371.02 PRE - Premios Nacionales de Innovación Educativa 2004 (Projecte: "La escuela un lugar para aprender a vivir. Experiencias de aprendizaje cooperativo en el aula). Secretaría General Técnica; Subdirección General de Información y Publicaciones

371.3 HUG - Aprendre junts a l'aula. Graó

371.4 ESC - La escuela, un lugar para aprender a vivir. Experiencias de trabajo cooperativo en el aula. MEC; [Madrid]

371.9 MOR - La integración lingüística del alumnado inmigrante. Propuestas para el aprendizaje cooperativo. Los libros de la Catarata

379.6 GUI - Guía inter. Una guía práctica para aplicar la Educación Intercultural en la escuela. Ministerio de Educación y Ciencia

371.3 APR - Aprenentatge servei. Educar per a la ciutadania. Octaedro; Fundació Jaume Bofill

371.3 MAR - Experiències d'aprenentatge servei. Octaedro

371.9 CAI - La cultura gitana al centre educatiu. Generalitat de Catalunya; Departament d'Educació

371.31 PUJ - 9 ideas clave. El aprendizaje cooperativo. Graó

371.97 RUI - Plans múltiples i personalitzats per a l'aula inclusiva. Eumo

 

Revistes

R370 CUA - Cuadernos de Pedagogía, 341. Pràcticas contra la exclusión (Serveixen per repensar el sentit i la vigència de la institució escolar). Cisspraxis

R370 AUL - Aula de Innovación Educativa, 121. Experièncias de inclusión: una escuela para todos (Recull d'articles amb propostes concretes respecte a la inclusió i la integració de l'alumnat a l'escola) . Graó

R370 AUL - Aula de Innovación Educativa, 131. Comunidades de aprendizaje (Les presenten com a model d'escola oberta, democràtica, participativa i transformadora, en el que tota la comunitat suma els seus esforços per construir l'escola que volen).Graó

R370 AUL - Aula de Innovación Educativa, 132. Article: "El aprendizaje cooperativo, una competencia bàsica". Graó

R370 GUI - Guix, 339. Article: "L'escola Riera de Ribes, comunitat que aprèn". Graó

R371 AUL - Aula de Innovación Educativa, 170. El trabajo cooperativo (Set articles relacionats amb el treball en equip i treball cooperatiu a l'escola i a l'aula, en diferents contextos disciplinars tant en centres d'educació infantil com de primària i secundària). Graó

R370 CUA - Cuadernos de Pedagogías, 288. Article: "Tutoría entre iguales. Un recurso para atender la diversidad". Editorial Fontalba

R370 CUA - Cuadernos de Pedagogía, 316. Comunidades de aprendizaje. Cisspraxis

RV370 CUA - Cuadernos de Pedagogía, 331. Escuelas inclusivas. (Grupos de apoyo entre docentes). Cisspraxis

R370 CUA - Aula de Innovación Educativa, 187. Competencia social y ciudadana. Comunidades de aprendizaje. Graó

 

Recurs electrònic; cd-rom

V371.9 JUN - Més junts. Materials interactius per treballar la cultura gitana. Generalitat de Catalunya; Departament d'Educació