Una de les funcions bàsiques de la xarxa viària comarcal és garantir un bon accés a l'eix de desenvolupament de la N-II. Una part molt substancial de les millores realitzades s'han concentrat en les vies que acompleixen aquesta funció.

Una altra funció bàsica és garantir la connexió entre la plana i la muntanya. Actuacions com la variant de Balaguer, el nou traçat de la C-147 al congost dels Terradets o el nou traçat de la C-1313 entre Ponts i Oliana van adreçades a potenciar la Noguera com a comarca de pas entre la plana i la muntanya. 

El principal tema pendent és el condicionament de la L-904 entre les Avellanes i la connexió amb la C-147.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 

La funcionalitat bàsica de la xarxa viària comarcal

Codi Via
Titular
Accés N II
Penetració muntanya
Accés nuclis urbans propers
C-13
G
Des de Balaguer Alt Urgell, Andorra Lleida, la Seu d’Urgell
C-1412
G
Des de Ponts Pallars  
C-14
G
Des d’Artesa de Segre Pallars Agramunt, Tàrrega
C-13
G
Des de Balaguer Pallars, Alt Urgell, Andorra Alta Ribagorça, Val d’Aran Tàrrega
C-147
G
  Pallars, Alta Ribagorça, Val d’Aran (futur opcional) Tremp
L-512
G
  Pallars Tremp
L-313     Alt Urgell, Andorra, Pallars Cervera
L-903
G
    Lleida
L-904
G
  Pallars, Alta Ribagorça, Val d’Aran (futur opcional)  
LP-3322
D
Des de Balaguer   Mollerussa
LP-9132
D
  Pallars (opcionalment)  
LP-9221
D
Des d’Albesa    
LV-9224
D
Des de Balaguer   Lleida
LV-3025
D
    Agramunt
G – Generalitat de Catalunya; D – Diputació de Lleida.