Dins de la Noguera cohexisteixen realitats agrícoles ben diferents. Una primera frontera és la que s'estableix entre el rec i el secà, però dins d'aquest caldrà distingir entre l'agricultura del cereal i els conreus arbustius tradicionals: l'olivera, l'ametller i la vinya.

Quelcom similar succeix al rec, on caldrà diferenciar entre els cereals representats sobre tot pel blat de moro, dels farratges i de la fruita dolça. El subsector amb un pes superior al valor afegit brut agrari és el cereal, que aporta aproximadament una tercera part del total. En segon terme es situa el bestiar porcí (una quarta part) i la fruita fresca amb una aportació semblant.
 
 

 
Cereals i altres conreus herbacis dominants
Fruiters (reg) o d’oliveres i altres (secà)
Secà Algerri                        Artesa de Segre
Baronia de Rialb        Cabanabona
Castelló de Farfanya  Oliola
Foradada                   Vilanova de Meià
Vilanova de l’Aguda   Ponts
Àger
Alòs de Balaguer
Avellanes
Os de Balaguer
Una part de regadiu Camarasa                    Cubells
Tiurana                       Préixens
Albesa                            Balaguer
Ivars de Noguera             Menàrguens
Regadiu Bellcaire d’Urgell        Montgai
Bellmunt d’Urgell        Les Penelles
La Sentiu de Sió
Térmens                                 Torrelameu
 

Superfície agrària


Comarca Catalunya
Distribució de la superfície: 1989 1989

Terres llaurades 46,7 33,9
Pastures permanents 3,4 10,9
Terreny forestal 25,4 39,7
Altres superfícies 24,5 15,5
Total hectàrees 143.312 2.471.590


 
 
 
La ramaderia a la Noguera

L'activitat ramadera està repartida per tota la comarca sense cap excepció. L'evolució ramadera d'aquests darrers anys posa de manifest l'expansió d'aquesta activitat que ja tradicionalment tenia un pes importanta la comarca.

Dins del bestiar porcí cal destacar el creixement del nombre de truges, fet que senyala una tendència positiva a l'increment del cicle tancat. L'increment del bestiar boví encara ha estat més positiu, especialment el dels vedells d'engreix. El bestiar oví segueix una tendència negativa malgrat l'existència d'ajudes comunitàries destinades a incentivar-lo.

Malgrat les diferències existents des d’un punt de vista agronòmic o ambiental, les diverses produccions ramaderes es distribueixen per tota la comarca, sense grans contrastos entre municipis 

  • Pel seu volum ramader destaquen en especial els municipis meridionals, particularment els de la plana d’Urgell i la ribera del Sió.  
  • Boví, oví i aviram són presents a gairebé tots els municipis. El seu pes varia d’un municipi a un altre sense seguir unes lògiques territorials molt precises.  
  • El porcí és el bestiar dominant a tots els municipis de la comarca 

Evolució del nombre de caps de bestiar a la Noguera. 1988-1996


1988
1996 (*)
Creixement (1988=100)
Garrins
105084
126170
120,1
Porcs engreix (50-109 kg)
128005
164554
128,6
Truges que han parit
24844
33335
134,2
Total caps porcí
398530
415134
104,2
Vedells sacrifici
13694
28458
207,8
Vaques de cria - carn que han parit 
704
575
81,7
Vaques de llet que han parit 
3263
3384
103,7
Total caps boví
20358
34560
169,8
Xais per sacrifici
19014
16352
86,0
Ovelles que ja han parit
56737
50076
88,3
Total oví
88896
78871
88,7
Cabrits per sacrifici
719
656
91,2
Cabres que ja han parit
5229
4297
82,2
Total cabrum
7255
5807
80,0
Llet (tones)
21238
Font: DARP, "Estadística i conjuntura agrària". (*) Les dades del porcí i boví es refereixen al juny 1997.