A la comarca hi ha una presència important d'empreses de comerç a l'engròs, que l'any 1998 aplegaven conjuntament un total de 496 treballadors. La major part de les empreses pertanyen al sector agroalimentari i es dediquen en bona mesura a la comercialització de la producció agrària de la pròpia comarca. 

Després d'uns anys d'incertesa motivada per l'entrada a la Unió Europea, el sector exportador de la comarca ha près una embranzida important. 

El comerç majorista, no agroalimentari, es concentra bàsicament a la capital comarcal, que poc a poc ha anat incorporant activitats de distribució que anteriorment tendien a concentrar-se exclusivament a la ciutat de Lleida. 

A la comarca hi ha 224 establiments d'hostaleria i restauració repartits per tota la comarca, però amb una concentració important a Balaguer i Ponts. El nombre d'empreses comarcals dedicades al transport és de  
239, amb una concentració important als tres principlas nuclis urbans.

 
 

         Distribució per branques de les activitats terciàries de la Noguera
 

 
1990
1998
Índex variació 
 
Empreses*
Treballadors
Empreses*
Treballadors
Emp.
Treb.
Comerç majorista
87
440
94
496
108,0
112,7
Comerç minorista
145
321
151
336
104,1
104,7
Restauració, hosteleria
67
223
96
285
143,3
127,8
Reparacions
44
176
78
213
177,3
121,0
Transport
58
145
65
187
118,2
129,0
Serveis financers, a l’empresa
31
116
54
177
174,2
152,6
Administració, sanitat, educació
78
458
128
641
164,1
140,0
Serveis recreatius, personals ...
39
67
67
109
171,8
162,7
Total
546
1946
733
2444
134,2
125,6
* Solament inclou les empreses amb assalariats, no la totalitat de les llicències fiscals
 
 
 
 
 

              Distribució per branques de les activitats terciàries de Balaguer
 

1990
1998
Índex variació 
 
Empreses*
Treballadors
Empreses*
Treballadors
Emp.
Treb.
Comerç majorista
35
159
44
200
125,7
125,8
Comerç minorista
99
206
84
153
84,8
74,3
Restauració, hosteleria
30
95
43
91
143,3
95,8
Reparacions
15
63
30
69
200,0
109,5
Transport
29
75
29
67
100,0
89,3
Serveis financers, a l’empresa
23
88
34
120
147,8
136,4
Administració, sanitat, educació
34
301
59
430
173,5
142,9
Serveis recreatius, personals i altres
25
42
46
64
184,0
152,4
Total
290
1029
369
1194
127,2
116,0
* Solament inclou les empreses amb assalariats, no la totalitat de les llicències fiscals
 
 
 
 
 
 

              Distribució per branques de les activitats terciàries d'Artesa de Segre
 

 
1990
1998
Índex variació 
 
Empreses*
Treballadors
Empreses*
Treballadors
Emp.
Treb.
Comerç majorista
6
12
8
31
133,3
258,3
Comerç minorista
12
24
23
66
191,7
275,0
Restauració, hosteleria
6
13
7
25
116,7
192,3
Reparacions
8
27
10
26
125,0
96,3
Transport
6
14
10
21
166,7
150,0
Serveis financers, a l’empresa
4
21
5
10
125,0
47,6
Administració, sanitat, educació
8
38
6
25
75,0
65,8
Serveis recreatius, personals i altres
3
3
5
6
166,7
200,0
Total
53
152
74
210
139,6
138,2
*  Solament inclou les empreses amb assalariats, no la totalitat de les llicències fiscals
 
 
 
 
 
 

             Distribució per branques de les activitats terciàries de Ponts
 

 
1990
1998
Índex variació (100:1990)
 
Empreses*
Treballadors
Empreses*
Treballadors
Emp.
Treb.
Comerç majorista
6
12
4
12
66,7
100,0
Comerç minorista
9
21
15
22
166,7
104,8
Restauració, hosteleria
17
71
21
95
123,5
133,8
Reparacions
6
34
9
33
150,0
97,1
Transport
7
18
10
29
142,9
161,1
Serveis financers, a l’empresa
1
5
3
10
300,0
200,0
Administració, sanitat, educació
2
21
13
45
650,0
214,3
Serveis recreatius, personals i altres
6
8
4
5
66,7
62,5
Total
54
190
79
251
146,3
132,1
* Solament inclou les empreses amb assalariats, no la totalitat de les llicències fiscals