L’evolució de la implantació industrial a la Noguera

 
1987
1998
Sector
Empreses
Treballadors
%
Empreses
Treballadors
%
Energia, aigua
9
15
0,8
13
39
2,3
Alimentació, begudes
45
327
17,1
24
429
25,4
Tèxtil, cuir, confecció
1
89
4,7
20
416
24,6
Fusta, mobles
28
459
24,0
15
222
13,1
Paper, arts gràfiques
20
93
4,9
7
78
4,6
Química, plàstics
4
362
18,9
5
29
1,7
Material construcció
6
39
2,0
14
231
13,7
Metall
30
251
13,1
32
244
14,4
Diversa
58
277
14,5
1
1
0,1
Total
201
1912
100,-
131
1689
100,-

 
 
DISTRIBUCIÓ SECTORIAL DE LA INDÚSTRIA  

Els tancaments industrials de la darrera dècada han capgirat substàncialment la distribució sectorial de la indústria. 

El sector agroalimentari s'ha situat al capdavant dels sectors industrials de la comarca  (25,4 %) pel què fa a nombre de treballadors ocupats, desplaçant d'aquesta posició el sector del tèxtil i la confecció (24,6 %).  

El sector del paper i les arts gràfiques ha perdut l'antiga preminència amb el tancament de la paparera de Balaguer, però conserva encara una certa presència sobretot a Artesa de Segre.  

Els materials de la construcció ( 14'4 %) té un pes cada vegada més important a la comarca.

El sector de la fusta i els mobles (13,1) ha agafat una gran embranzida sobretot a partir de la indústria de mobles d'Artesa de Segre, la primera empresa industrial de la comarca per nivell d'ocupació.

 


 
 
 
ATRACCIÓ INDUSTRIAL  

Una iniciativa molt important pel desenvolupament industrial de Balaguer, va ser la construcció del polígon industrial Campllong que va posar a la venda 7,9 Ha de sòl industrial, de les quals més del 92% ja han estat venudes i en bona part ocupades. L'esgotament de l'oferta de sòl urbanitzat planteja la necessitat urgent d'ampliació del polígon, la qual, hauria de permetre disposar de sòl industrial amb un cost atractiu per a la captació d'indústria forània.  

La millora de la xarxa viària bàsica de la comarca ha reforçat la capacitat d'atracció industrial dels principals nuclis urbans de la comarca, de manera que avui en dia no es pot dir que siguin les comunicacions la principal causa de la feble industrialització. Tot i amb això, qualsevol millora futura dels accessos a l'autovia N-II contribuirà a afavorir la implantació de noves indústries 

La indústria de la Noguera es caracteritza per un domini abrumador de la petita empresa sorgida de la iniciativa local. Actualment, solament una indústria, la fàbrica de mobles d'Artesa de Segre, supera els 100 treballadors, i un reduït grup de cinc empreses supera els 50.

 


 
 
LA  CONSTRUCCIÓ 

Durant aquests darrers anys la construcció ha conegut una expansió important, incrementant els seu pes tant al PIB com a l'ocupació comarcal.  

L'activitat constructora es concentra als principals nuclis urbans, sobretot a la capital comarcal que coneix actualment un veritable "boom" immobiliari amb una mitjana de més de 150 habitatges iniciats a l'any.

 L’evolució de la construcció a les principals localitats de la Noguera


 
 
1990
1998
Índex variació (100:1990)
 
Empreses
Treballadors
Empreses
Treballadors
Empreses
Treballadors
Balaguer
61
303
80
438
131,1
144,6
Artesa de Segre
10
26
13
58
130,0
223,1
Ponts
13
114
17
129
130,8
113,2
Noguera
128
611
185
955
144,5
156,3