Població ocupada  per sectors d'activitat
 

Comarca Catalunya
1986 1991 1996 1986 1991 1996

Agrari 31,4 27,1 22,9 4,9 3,7 3,2
Indústria 21,1 24,9 24,5 35,7 36,2 32,1
Construcció 7,0 10,3 9,9 5,3 8,2 7,0
Serveis 28,3 37,7 42,7 45,6 51,9 57,7
No hi consta 12,2 - - 8,5 - -
Total ocupació 11.515 12.458 12.316 1.839.097 2.255.430 2.204.652

               Població no ocupada
 

Població no activa
Jubilats
estudiants
Feines de la llar
Altres
20.507
8.239
6.293
4.525
1.450