LES AVELLANES
Extensió..............103 Km2.....................................

Població..............465 habitants (1995)....................

Densitat..............4,51 habitants / Km2....................

Altitud..................567 m.........................................

DESCRIPCIÓ:
Situat al nord de Balaguer, el terme municipal és força accidentat, caracteritzat per la seva manca d'aigua (la seva majoria  són  terres de secà). Alzinars i pinedes. 
La seva estructura econòmica és agrícola i ramadera. Explotacions forestals. 

HISTÒRIA:
Aquest terme, juntament amb el de Santa Linya, sembla que es conquerí als àrabs i s'organitzà al segle XI. El 1036 Arnau Mir de Tost era senyor d'aquests territoris, sota la dependència dels comtes d'Urgell. El 1279 el rei Pere el Gran obtingué del vescomte de Cardona la senyoria de Santa Linya. El 1330 s'integrà al marquesat de  Camarasa. Al segle XVII, Santa Linya pertanyia a l'abat de Bellpuig de les Avellanes fins a l'exclaustració de 1835.

EQUIPAMENTS PÚBLICS:
Assistencials:  Servei mèdic i servei religiós 
Socioculturals:  Casal cultural, patronat de Sant Miquel 
Educatius: Escola d'educació infantil i primària a les Avellanes i Tartareu 
Esportius: Camp d'esport i piscines 
Altres: Forn de pa, queviures, taller  de reparacions, bar... 

COMUNICACIONS:
Carretera L-904 (línia autocars) 
Ferrocarril Lleida-Pobla (estació allunyada del nucli de Santa Linya) 
 
EQUIPAMENTS PÚBLICS:
Assistencials:  Servei mèdic a Artesa de Segre 
Socioculturals:  Sala d'actes 
Educatius:  Concentració escolar a Artesa 
Esportius: Piscines, camp de futbol, pista polisportiva 
Altres: Cafè-bar, comerç de queviures... 

COMUNICACIONS:
Carretera LV-9137 que enllaça amb Artesa de Segre 

NUCLIS DE POBLACIÓ DINS EL TERME:
Tartareu (117 hab.-1986), Santa Linya (111 hab.-1986), Vilanova de la Sal (134 h.-1986) 

FESTES MAJORS:
Avellanes: 15 d'agost 
Tartareu: 16 d'agost 
Santa Linya: 30 d'agost 
Vilanova de la Sal: 2 d'agost 

OFERTA MONUMENTAL I ARTÍSTICA:
Avellanes: Església S.Maria (romànica refor.) 
Tartareu: Castell (ruïnes), església S.Miquel (romànica reform.), església de l'Assumpció 
Vilanova de la Sal: Església de Santa Maria 
Santa Linya: Església Santa Maria 

ALTRES LLOCS D'INTERÈS
Santuari M. de Déu Montalegre (aplec) i ermites de Sant Miquel, Sant Pere, Sant Marc i Sant Urbà. Cova de Joan de l'Os (Eneolític) 

TELÈFONS D'INTERÈS:
Ajuntament Avellanes   973 45 40 04