BALAGUER
Extensió..............57.40 Km2..................................

Població..............13373 habitants (1995).................

Densitat..............232,97 habitants / Km2................

Altitud..................233 m.........................................

DESCRIPCIÓ:
El municipi  de Balaguer s'estén a banda i banda del riu Segre, fins a la confluència amb el riu Farfanya. Situat al nord del pla d'Urgell, al peu dels darrers plecs del Prepirineu.
Encara que disposa d'agricultura de regadiu (cereals, farratges i arbres fruiters) i de secà (cereals, farratges i oliveres) amb una important ramaderia, la seva estructura econòmica es basa principalment en el comerç i la indústria (en regressió aquests darrers anys). Fins fa  molt  poc era  un important centre paperer, però la crisi d'aquests darrers anys va provocar el tancament d'aquesta indústria i d'altres fàbriques.
El mercat setmanal que es realitza els dissabtes agrupa un important moviment comercial de tota la comarca.

HISTÒRIA:
Poblada des d'antic no es convertirà en ciutat fins a l'època àrab. El 897 s'hi construí una fortalesa que acabà sent residència del governador d'una de les ciutats més importants dels segles X i XI. Balaguer va tenir una segona etapa de floriment durant el segle XIV arribant a ser una ciutat amb un important paper polític i econòmic que s'estroncà amb la caiguda del Comtat d'Urgell. A mitjans segle XX s'originà la ciutat nova amb un important creixement.

EQUIPAMENTS PÚBLICS:

Administratius: Ajuntament, Consell Comarcal, jutjats, notaria, registre  de la propietat, oficines i serveis de departaments de la Generalitat 
Assistencials:  CAP II, hospital de crònics, consultoris mèdics, farmàcies, dentistes, veterinaris, residència geriàtrica, Creu Roja, parròquia i servei religiós, bombers...
Socioculturals: Biblioteques, emissora de ràdio, arxiu comarcal, museu comarcal, casal d'avis, revista local, entitats culturals, teatre...
Educatius: Llars d'infants, 5 centres de primària, 2 centres de secundària, serveis educatius (CRP i EAP) i un centre d'educació especial.
Esportius: Camps d'esports, piscines, polisportiu cobert, pistes polisportives, pistes de tennis...
Altres: Guàrdia civil, gasolineres, hotels, restaurants, entitats bancàries, ferrocarril, taxis, escorxador comarcal, abocador de residus comarcal, forns de pa, queviures, magatzems comercials i  tot tipus de  botigues.

COMUNICACIONS:
Carretera C-1313  (Lleida-Seu-Puigcerdà)
Carretera C-148    (Tàrrega-Alfarràs)
Carretera C-147   (direcció Tremp)
Carretera  L- 904   (direcció Tremp per Àger)
Carretera LV-3025 (direcció Agramunt)
Carretera  LP-9224  (a Lleida per Menàrguens)

Ferrocarril  Lleida -Pobla de Segur (RENFE)

Línies d'autobusos a Barcelona, Tàrrega,  Lleida, Agramunt,  Seu d'Urgell - Puigcerdà,
Esterri d'Àneu, Solsona i Àger.

FESTES:
Festa Major el 9 de novembre (Festes del Sant Crist).
Fira i festes de primavera la darrera setmana del mes de maig. Fira de caràcter general.
Transsegre, la primera setmana de juliol.
 
OFERTA MONUMENTAL I ARTÍSTICA:
-Església gòtica de Santa Maria
-Església i claustre gòtic de Sant Domènec
-Monestir de Santa Maria de les Franqueses
-Plaça Mercadal (medieval porticada)
-Santuari del Sant Crist
-Castell Formós
-Pla d'Almatà
-Barri Antic i Muralles
-Museu de la Noguera
-Art a Santa Maria (mostra de pintura religiosa)
 
TELÈFONS D'INTERÈS:
 

Ajuntament  973 44  52  00 Guàrdia urbana 973 45  00  00
Oficina de Turisme 973 44  66  06 Parròquia  973 44  53  42
Consell Comarcal  973 44  89  33 Arxiu Comarcal  973 44  52  00
Servei d'Urgències 973 44  77  14 Biblioteca comarcal  973 44  52  00
CAP II  973 44  60  28 Bombers  973 44  50  80
Guàrdia  civil  973 44  53  53 Renfe  973 44  55  03
Creu Roja 973 44  57  96 Taxis públics  973 44  50  22
Alsina Graells 973 44  54  76 Ràdio Balaguer  973 44  78  06
Correus i Telègrafs  973 44  58  26 C.R.P. de la Noguera 973 44  63  62
Veure més informació al bloc de serveis