CASTELLÓ 
DE FARFANYA
Extensió..............52,97 Km2..................................

Població..............608 habitants (1995)....................

Densitat..............11,47 habitants / Km2..................

Altitud..................358 m.........................................

DESCRIPCIÓ:
Situat a la riba del riu Farfanya, al nord-oest de Balaguer. De relleu moderadament accidentat. Alzinars i rouredes.
La seva estructura econòmica és agrícola i ramadera. Explotacions  agropecuàries. terra de secà  amb possibilitats de reg amb la construcció del canal Algerri-Balaguer.

HISTÒRIA:
Els àrabs i bastiren una fortalesa que formava part d'una cadena defensiva a l'avanç cristià. Castelló fou conquerit entre el 1115 i el 1116 per vescomte Guerau II de Cabrera. Durant el regnat de Jaume I i durant tot el segle XIII, Castelló visqué una gran esplendor econòmica i política. En passar el Comtat d'Urgell a Ferran d'Antequera la Senyoria de Castelló fou integrada en diferents llinatges fins a unir-se amb la casa dels ducs d'Alba des del 1596 fins al 1835.

EQUIPAMENTS PÚBLICS:
Assistencials:  Servei mèdic, farmàcia, servei religiós
Socioculturals: Biblioteca municipal
Educatius: Centre d'educació infantil i primària
Esportius:  Pista poliesportiva,  piscines, camp de futbol.
 
ALTRES:
Forn de pa, comerç de queviures, taller reparacions, bar, cooperativa,  molí d'oli.

COMUNICACIONS:
Carretera C-148 (Balaguer-Alfarràs)
Servei d'autocars

FESTA MAJOR:
15 d'agost

OFERTA MONUMENTAL I ARTÍSTICA:
Església de Sant Miquel (segle XIII)
Castell de Castelló (runes)
Església gòtica de Santa Maria amb retaule de pedra gòtic (segle XV)
Font barroca a la plaça de l'Església
Palau setcentista dels Ducs d'Alba
Casals renaixentistes ( Casa de la Inquisició, Casa de la Vila...)

ALTRES LLOCS D'INTERÈS:
Carrers porticats ( carrer Major, del Pont i de la Saleta).
De Castelló de Farfanya procedeix el retaule gòtic pintat per Jaume Ferrer (Museu Episcopal de Vic).

TELÈFONS D'INTERÈS:
Ajuntament 973 428007 Col.legi Públic  973 428100
Consultori mèdic 973 428133 Cooperativa  973  428184
Farmàcia 973 428070