CUBELLS
Extensió..............39,04 Km2..................................

Població..............368 habitants (1995)....................

Densitat..............9,42 habitants / Km2....................

Altitud..................499 m.........................................

DESCRIPCIÓ:
Situat al nord-est de Balaguer, de relleu accidentat per les serres de Carbonera, de Montclar i la de Bellmunt.
La seva estructura econòmica és agrícola i ramadera.

HISTÒRIA: 
Aquesta vila s'alça en un turó ja poblat en l'època ibèrica. La primera referència documental data del 1050, quan el comte de Barcelona Ramon Berenguer I rebé de Yusuf Al- Muzaffar, governador de Lleida, el castell de Cubells. El mateix any, aquest comte donà en feu el castell al Comte d'Urgell Ermengol III. El castell anà canviant de mans, els Cabrera, els Montcada, etc.; però sempre fou tutelat directament pel Comte de Barcelona. El 1330 entrà a formar part del Marquesat de Camarasa.

EQUIPAMENTS PÚBLICS:
Assistencials:  metge, servei religiós
Socioculturals:  biblioteca municipal
Educatius:  centre d'educació infantil i primària
Esportius: piscines, camp de futbol, pista polisportiva
Altres: botiga queviures, bar-restaurant, taller reparacions, gasolinera, cooperativa...
 
COMUNICACIONS:
Carretera C-1313 (Lleida-Seu-Puigcerdà).

NUCLIS DE POBLACIÓ DINS EL TERME:
La Torre de Fluvià (60 habitants l'any 1986)

FESTES:
Festa Major el primer diumenge després de la Mare de Déu d'Agost. Popular romiatge al santuari de Salgar (25 d'abril, Sant Marc) 

OFERTA MONUMENTAL I ARTÍSTICA:
- Església de Sta. Maria del Castell, romànica amb una magnífica portada
- Església parroquial de Sant Pere (s. XII-XIV) 
- Castell de Cubells (es conserven restes al carrer  de  la Muralla)
- Capella  romànica de Sant Miquel (s. XII)

ALTRES LLOCS D'INTERÈS:
- Ruïnes de l'església romànica de Sant Bartomeu de Pugis.
- Església de Sant Salvador (Torre de Fluvià)

TELÈFONS D'INTERÈS:
Ajuntament  973 459005         Escoles  973 459180