MENÀRGUENS
Extensió..............20,31 Km2................................

Població..............863 habitants (1995)....................

Densitat..............42,49 habitants / Km2..................

Altitud..................205 m.........................................

DESCRIPCIÓ:
Situat a la part meridional de la comarca, a la dreta del riu Segre on conflueix el riu Farfanya (límit nord del terme).
La seva estructura econòmica és agrícola i ramadera. 

HISTÒRIA:
Apareix documentat per primer cop l'any 1146. El 1163 Ermengol VII i la seva esposa Dolça atorgaren carta de poblament als habitants del castell, factor que va facilitar la colonització de la zona. Durant el Comtat d'Urgell va passar per diferents mans fins que el 1314 el rei Jaume II el donà al seu fill Alfons d'Urgell (futur rei Alfons III el Benigne). Després de la rebel·lió del comte Jaume d'Urgell contra Ferran d'Antequera, el monarca va vendre, l'any 1415, la vila i el castell a l'Abat de Poblet.

EQUIPAMENTS PÚBLICS:
Asistencials:  metge, farmàcia  i servei religiós
Sòcio-culturals: casal cultural, grup de teatre
Educatius:  centre d'educació infantil i primària
Esportius:  camp d'esports, pista poliesportiva, piscines...
 
ALTRES:
Forns de pa, queviures, taller  mecànic, bars,
entitats bancàries, cooperativa...

COMUNICACIONS:
Carretera  LP-9224 (Balaguer-Lleida). A la
carretera C-1313 per Térmens. Línia autocars

FESTA MAJOR:
El 22 de gener i el 8 de desembre

OFERTA MONUMENTAL I ARTÍSTICA:
-Església gòtica de Sant Vicenç
-Carrer Major (porticat)
-Edifici Ajuntament (gòtic senyorial)

ALTRES LLOCS D'INTERÈS:
-Santuari de la Mare de Déu de la Creu
-Edificis de l'antiga sucrera de Menàrguens (reconvertida)

CURIOSITATS:
El topònim Menàrguens sembla que és d'origen romà. 
A l'antiga sucrera hi arribava un carrilet des de Balaguer.
Són fills de Menàrguens els escriptors Ramon Xuriguera, Joan Xuriguera i Joan Barceló

TELÈFONS D'INTERÈS:
Ajuntament 973 180205 Col.legi Públic  973 181042
Consultori mèdic 973 180213 Farmàcia  973 180519