OS DE BALAGUER
Extensió..............134 Km2.....................................

Població..............786 habitants (1995)....................

Densitat..............5,86 habitants / Km2....................

Altitud.................463 m..........................................

DESCRIPCIÓ:
El terme és situat  als contraforts del Montsec, a la vall alta del riu Farfanya. És  terra de secà en la seva majoria. S'hi troben els embassaments de Canelles i Santa Anna.
La seva estructura econòmica és agrícola i ramadera, amb una indústria de torrons i envasament de mel. 

HISTÒRIA:
L'origen d'Os es deu a la fortificació musulmana existent ja en el segle IX i conquerida pel vescomte Guirau Ponç II de Cabrera el 1116. El castell d'Os fou una fortificació destacada en les baralles que durant els segles XII i XIII enfrontaren els Comtes d'Urgell amb els Cabrera, vescomtes d'Àger. L'any 1415 el rei Ferran d'Antequera donà el castell i el lloc d'Os al cavaller Joan Vivot. A mitjans del segle XVI ja eren senyors d'Os la família dels Siscar, llinatge que continuà fins a la desamortització (segle XIX).

EQUIPAMENTS PÚBLICS:
Assistencials:  Metge, ATS, servei religiós
Socioculturals: Residència d'avis, casal cultural, cases de natura-colònies (Convent de les Avellanes i  S. Josep del Molí), esbart  dansaire
Educatius:  Escola Primària a Os i Gerb 
Esportius: Polisportiu cobert, piscines, camp de futbol, camp de tennis...
Altres:Forn de pa, comerç divers, molí d'oli, cafè-bar, cooperativa...
 
COMUNICACIONS:
Carretera L-904 (línia autocars)
Ferrocarril Lleida- Pobla (Gerb-terme d'Os)

NUCLIS DE POBLACIÓ DINS EL TERME:
Gerb (310 hab. l'any 1986), Monestir de les Avellanes, Alberola

FESTES MAJORS:
Os:  Festa major el 29 de setembre  i popular Festa dels campaners (3r diumenge d'abril)
Gerb: Festa Major el 6 d'agost

OFERTA MONUMENTAL I ARTÍSTICA:
Monestir  de les Avellanes: claustre romànic i església gòtica (monument històric i artístic)
Os: castell (S.XII), església barroca de Sant Miquel, Font de Sant Pitot (1700)
Gerb: església de Sant Salvador, jaciment de la Colomina (necropolis Bronze Final)

ALTRES LLOCS D'INTERÈS
Cova dels Vilars i del Foric (pintures rupestres), santuari de Sta. Maria de Cérvoles (aplec), ermita de Sant Salvador i el poblat medieval del Vilot d'Alberola.

TELÈFONS D'INTERÈS:
 

Ajuntament d'Os 973 438004 Col.legi públic d'Os 973 438061
Monestir  Avellanes 973 438006 Parròquia 973 438011
Metge  973 438003 Farmàcia 973 438136
Indústria de Torrons  973 438012 Col.legi públic de Gerb 973 450082