.PENELLES
Extensió..............25,37 Km2..................................

Població..............540 habitants (1995)....................

Densitat..............21,28 habitants / Km2..................

Altitud..................276 m.........................................

DESCRIPCIÓ: 
Situat al sud-est de la comarca, al límit amb la comarca de l'Urgell. De relleu bàsicament pla, ondulat per petits turons i regat pel canal d'Urgell. 
La seva estructura econòmica és bàsicament agrícola i ramadera. Hi ha tallers de confecció. 
El Castell del Remei és un centre productor de vins. 

HISTÒRIA:
S'esmenta per primer cop l'any 1079 com a propietat d'Ermengol IV d'Urgell com un assentament fortificat del terme del castell de Butsènit, al qual estarà vinculat fins el 1186 en que Guillem de Meià, amb l'aprovació del Comte d'Urgell, donava a l'ordre del Temple el castell de Penelles. En suprimir-se aquesta ordre (1317) passà al de l'Hospital , que integrà a la comanda de Barbens fins arribar la desamortització del segle XIX.

EQUIPAMENTS PÚBLICS: 
Assistencials:  metge, farmàcia  i servei religiós 
Socioculturals: casal cultural 
Educatius:  centre d'educació infantil i primària
Esportius:  camp d'esports, pista poliesportiva 
 
ALTRES: 
Forn de pa, queviures,  comerç divers, taller  mecànic, bar, restaurant, entitats bancàries 

COMUNICACIONS: 
Una carretera local l'uneix amb la C-148 (Balaguer-Tàrrega). Línia d'autocars.

NUCLIS DE POBLACIÓ DINS DEL TERME: 
Castell del Remei, Bellestar (colònia de Sant Vicenç Ferrer) i Almassor 

FESTES: 
Festa major el primer dissabte d'agost

OFERTA MONUMENTAL I ARTÍSTICA: 
Església nova de San Joan Baptista, Església vella de Sant Joan (s.XVII), Plaça Major (Ajuntament). Creu de terme gòtica 

ALTRES LLOCS D'INTERÈS:
Castell del Remei 

TELÈFONS D'INTERÈS:
Ajuntament 973 610078 Col.legi Públic  973 610575
Consultori mèdic 973 610246 Telèfon públic  973 610253 
Farmàcia 973 610582