PONTS
Extensió..............30,31 Km2..................................

Població..............2317 habitants (1995)...................

Densitat..............76,44 habitants / Km2..................

Altitud.................363 m..........................................

DESCRIPCIÓ: 
Situat a l'est de la comarca, a la vall del Segre, a l'esquerra del riu. De relleu força pla accidentat per turons. 
La seva estructura econòmica es basa en l'agricultura i la ramaderia. La indústria agropecuària, alimentària, tèxtil i materials de construcció són importants. El comerç és un dels elements econòmics més importants per la seva bona ubicació i vies de comunicació. 
Ponts és el subcentre comarcal del Mig Segre. 

HISTÒRIA:
Punt estratègic important al llarg de la seva història. Poblat per ibers, romans, gots i sarraïns fins arribar al 982 en que ja apareix entre els béns del rei Franc Lotari. No és, però, fins al segle XI  quan es comença a tenir notícies segures del castell i del seu terme. Adquireix importància durant el comtat d'Urgell, amb el llinatge dels Ponts, fins a la desfeta de la Baronia de Ponts duta a terme per Ferran d'Antequera el 1416. A l'edat moderna a la vila hi hagué immigració de gascons i al segle XVII es creà el Marquesat.

EQUIPAMENTS PÚBLICS: 
Assistencials:   servei mèdic (CAP 1), ATS, farmàcia, dentista, veterinari, Creu Roja, servei religiós 
Socioculturals: biblioteca, casal cultural, casal d'avis, revista local. 
Educatius:  un centres d'educació infantil i  primària i un centre d'ensenyament secundari 
Esportius:  camp d'esports, piscines, pistes poliesportives, pistes de tennis, circuit per a motos 

ALTRES: 
Forns de pa, comerç de queviures, comerç divers, bars, restaurants, entitats bancàries, tallers mecànics, gasolinera, escorxador, cooperativa, guardia civil, bombers... 

COMUNICACIONS: 
Carretera C-1313 (Lleida-Seu-Puigcerdà) 
Carretera C-1412 ( Ponts-Calaf-Igualada) 
Carretera L-313 ( Ponts-Cervera) 

NUCLIS DE POBLACIÓ DINS DEL TERME: 
El Tossal, La Força i Torreblanca 
 
FESTES: 
14 de setembre (Festa Major) 
Popular festa del Ranxo (dimarts de Carnestoltes) 
1 de maig (Festa al monestir de Sant Pere) 

OFERTA MONUMENTAL I ARTÍSTICA: 
-Canònica de Sant Pere de Ponts (romànic del segle XI) - Monument històrico artístic. 
-Església parroquial de Santa Maria  i Sant Pere
-Barri antic ( carrer Major porxat, places del Planell, del Portal Nou, i del Blat )

ALTRES LLOCS D'INTERÉS 
-Canal d'Urgell ( neix al terme de Ponts)
-Restes del castell al tossal de les Forques 
-Torre del Cargol -segle XI (poble de La Forca) 
-Església romànica de Santa Cecília de Torreblanca

TELÈFONS D'INTERÈS:
Ajuntament 973 460003  Col.legi Públic  973 460318
CAP 1 973 461000  Creu Roja  973 460050 
Farmàcia 973 460994  Institut Secundària  973 460916