PREIXENS
Extensió..............28,90 Km2..................................

Població..............512 habitants (1995)....................

Densitat..............17,71 habitants / Km2..................

Altitud..................315 m.........................................

DESCRIPCIÓ: 
Situat a a la ribera del Sió, al sud-est de la comarca, al límit amb la de l'Urgell. 
La seva estructura econòmica és agrícola i ramadera Els cultius de regadiu reben les aigües del canal d'Urgell. Activitats agropecuàries. 

HISTÒRIA:
Castell d'origen islàmic, fou conquerit el 1070 per Ermengol IV després de l'ocupació de la vila d'Agramunt. Els primers colonitzadors i senyors sembla que estaven vinculats a la casa d'Anglesola que tenien sota la seva dependència a la família dels Preixens. L'any 1172 sabem que Bertran de Preixens, germà del bisbe d'Urgell Arnau de Preixens (1167-1195) tenia alguns molins dins del terme. El 1381 el lloc era de Joan de Montcada i pertanyia a la Vegueria d'Agramunt. El 1831 la Senyoria pertanyia als Biure.

EQUIPAMENTS PÚBLICS: 
Assistencials:   servei mèdic, servei religiós 
Sòcio-culturals:  casal cultural, casal d'avis 
Educatius: centre d'educació infantil i primària  a Preixens i les Ventoses 
Esportius: pista poliesportiva, camp d'esports 

ALTRES: 
Forn de pa, queviures, taller mecànic, bar... 
 
COMUNICACIONS: 
Carretera LV-3025 (Balaguer-Agramunt) 
Línia d'autocars. La carretera VV-3024 comunica amb la C-148 (Balaguer-Tàrrega) 

NUCLIS DE POBLACIÓ DINS DEL TERME: 
Les Ventoses (161 habitants l'any 1986) 
Pradell (151 habitants l'any 1986) 

FESTES: 
Festa Major de Preixens el 29 d'agost 

OFERTA MONUMENTAL I ARTÍSTICA: 
Preixens: castell d'origen islàmic, d'estil renaixentista s. XVI, església de Sant Pere 
Pradell: castell reformat el segle XVIII, església de la Mare de Déu de l'Assumpció 
Ventoses: castell i església de Sant Pere 

ALTRES LLOCS D'INTERÈS: 
Ermita de la Mare de Déu de la Gorga 

CURIOSITATS: 
El topònim Preixens és d'origen llatí, derivat del plural de Preixà (Alcover-Moll) 

TELÈFONS D'INTERÈS:
Ajuntament 973 390216  Col.legi Públic Preixens  973 392229 
Consultori mèdic 973 390222  Telèfon públic (Pradell)  973 390199 
Telèfon públic (les Ventoses) 973 390699