LA SENTIU DE SIÓ
Extensió..............29,47 Km2..................................

Població..............486 habitants (1995)....................

Densitat..............16,49 habitants / Km2..................

Altitud..................281 m.........................................

DESCRIPCIÓ:
Situat a l nord-est de Balaguer, a la riba del riu Sió. Relleu accidentat pels contraforts de la serra de Bellmunt.
La seva estructura econòmica és agrícola i ramadera. Predominen els cultius de regadiu  que aprofiten les aigües del canal d'Urgell.

HISTÒRIA:
Possiblement el lloc de La Sentiu fou conquerit a finals del segle XI pel comte Ermengol IV d'Urgell. La colonització però no es produí fins al 1143, quan Ermengol VI i la seva esposa Elvira el cediren a Pere i Arnau Bernat a fi que el restauressin. Al segle XVI el castell de La Sentiu era el centre de la jurisdicció senyorial de la Baronia de la Sentiu, que pertanyia als Meià. El lloc pertanyé a la vegueria de Lleida i al corregiment d'aquesta ciutat fins al 1836, que fou incorporat al partit judicial de Balaguer.

EQUIPAMENTS PÚBLICS:
Assistencials:   metge,farmàcia, servei religiós
Socioculturals:  casal cultural
Educatius: centre d'educació infantil i primària 
Esportius: pista poliesportiva, camp d'esports, piscines
Altres: forn de pa, comerç de queviures, taller mecànic, bar...
 
COMUNICACIONS:
Carretera LV-3025 (Balaguer a Agramunt). 
Comunicació amb la carretera C-1313 (Lleida -Seu d'Urgell-
Puigcerdà). Servei d'autocars

NUCLIS DE POBLACIÓ DINS DEL TERME:
Sant Jordi de Muller
Tossal de les Forques (urbanització)

FESTES:
El segon diumenge de maig (Festa del Roser)
i el 29 de setembre (Sant Miquel)

OFERTA MONUMENTAL I ARTÍSTICA:
-Església parroquial de Sant Miquel
-Restes romàniques de Santa Maria de Bensa
-Església de Sant Jordi de Muller
-Restes poblat ibèric del Tossal de les Forques

ALTRES LLOCS D'INTERÈS:
Capella de la Mare de Déu de la Guardiola

CURIOSITATS
El topònim la Sentiu prové del llatí sentice que significa 'esbarzer' (Alcover-Moll).

TELÈFONS D'INTERÈS:
 
Ajuntament  973 424005 Farmàcia 973 424151
Escoles  973 424100 Telèfon públic  973 424002
Consultori mèdic  973 424058