TÈRMENS
Extensió..............27,37 Km2..................................

Població..............1436 habitants (1995)...................

Densitat..............52,46 habitants / Km2..................

Altitud..................208 m.........................................

DESCRIPCIÓ:
Situat al sud de la comarca, a l'esquerra del riu Segre i al límit de les comarques del Segrià i el Pla d'Urgell.
La seva estructura econòmica és agrícola i ramadera,  amb tallers de confecció i una indústria de transformació de productes càrnics. Dins del terme hi ha una central elèctrica  i també hi passa el canal de Balaguer.

HISTÒRIA:
Habitat des de la prehistòria fins a l'època romana, saben que els sarraïns i construïren  una fortificació de la qual  en resten pocs vestigis. L'any 1106 fou conquerit per Ermengol VI després de la conquesta de Balaguer. Aquest lloc va tornar a mans àrabs i fou conquerit definitivament l'any 1413. Anys després, el castell i la vila foren  atorgats a Ramon d'Anglesola que el 1278 el cedí a l'hospital de Sant Joan de Jerusalem . Fou integrada a la vegueria de Cervera fins a la desamortització (segle XIX).

EQUIPAMENTS PÚBLICS:
Assistencials:  metge, farmàcia,  servei religiós.
Socioculturals:  casal cultural
Educatius: centre d'educació infantil i primària
Esportius: poliesportiu cobert, piscines, camp de futbol, pista poliesportiva

ALTRES:
Forn de pa, queviures, comerç divers, cooperativa, gasolinera, entitats bancàries, bars, restaurants, taller reparacions...
 
COMUNICACIONS:
Carretera C-1313 (Lleida-Seu). Línia autocars
Ferrocarril Lleida- Pobla de Segur

FESTA MAJOR:
El 20 de gener (Sant Sebastià) i el 12 de setembre

OFERTA MONUMENTAL I ARTÍSTICA:
-Església de Sant Joan amb restes romàniques, gòtiques i barroques
-Església nova (1966)
-Casc antic ( carrer  Major, del Mur, d'Amunt...)

ALTRES LLOCS D'INTERÈS:
Pont de ferro (antic ús carrilet sucrera de Menàrguens).

CURIOSITATS:
El topònim Termens deriva del llatí Terminus.
El castell de Térmens és esmentat  el 1106 com a conquesta d'Ermengol VI  d'Urgell.

TELÈFONS D'INTERÈS:
Ajuntament 973 180010 Col.legi Públic  973 180135
Consultori mèdic 973 181181 Cooperativa  973 180084
Farmàcia 973 180037