Qüestions generals
Convivència i mediació
Dinàmica de grups
Tècniques d'estudi
CRP Pallars Jussà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALS SERVEI EDUCATIU. ACCIÓ TUTORIAL
Qüestions generals.. Alumnes. Orientació escolar i professional

escrit; llibre (371.212 ACC)
LA ACCIÓN TUTORIAL. EL ALUMNADO TOMA LA PALABRA
Argüís, R.; Arnaiz, P.; Báez, C.; de Ben, M. A.; Díaz, F.; Díez, M. C.; Díez de Ulzurrun, A. ; Dorio, I.; Escardíbul, S.; Ferrero, J. González, R. Gutiérrez, M.; López de la Rica, T.; Lorenzo, M. .; ...
Ed. Graó; Barcelona; 2001

Resum: Les relacions interpersonals, l'autoestima, el respecte als altres, les normes de convivència, el seguiment personal, l'orientació acadèmica i professional, l'autonomia, la responsabilitat, el saber comportar-se, la solidaritat, la tolerància... són actituds i valors que s'han de tractar i ensenyar a qualsevol edat i en totes les etapes educatives.
Més informació

escrit; llibre (TT 373.212 ARN)
LA TUTORÍA, ORGANIZACIÓN Y TAREAS
Arnaiz, P.; Isus, S.
Graó; 1995

Resum: Per analitzar qui ha de portar a terme la tutoria es té en compte una doble perspectiva: la tutoria puntual i la tutorització permanent dels alumnes; la primera fa referència al conjunt d'activitats que porta a terme el tutor responsable d'una classe. Per altra banda, la tutorització és la capacitat de qualsevol professor de posar-se al costat de l'alumne, d'ajudar-lo a resoldre els seus problemes personals, d'aprenentatge, d'autonomia-dependència, de relació... I en aquesta tasca ningú en pot quedar exclòs. La programació, la dinàmica de grups i l'entrevista proporcionen tres bases fonamentals de l'acció tutorial. L'ofici de tutor consisteix en escollir en cada moment la tècnica més adequada i en utilitzar la informació amb discreció i respecte cap a l'estudiant.
Més informació


escrit; llibre (TT 371.212 MAR)

TUTORÍA. TÉCNICAS, RECURSOS Y ACTIVIDADES
Martín,X.; Puig, J.M.; Padrós, M.; Rubio, L.; Trilla, J.
Alianza; 2003
Pensat pels professors tutors d'ESO, com a responsables de vetllar per la formació integral dels seus alumnes i del grup-classe. Presenta les característiques comuns de l'acció tutorial a l'ESO, des d'una breu presentació de l'etapa de l'adolescència, a les línies generals que defineixen l'ESO: la comprensió i la diversitat. També dóna pautes per afavorir les relacions personals, la creació de la col·lectivitat, l'orientació acadèmica i el seguiment de cada procés individual. Defineix i explica com elaborar el Pla d'Acció Tutorial. Proposa diferents pràctiques i activitats educatives per treballar a les classes de tutoria, així com els mètodes i els recursos per portar-les a terme.
Més informació


escrit; llibre (TT 373.212(07) ANG)

LA TUTORÍA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA.. MANUAL DE AYUDA
Angulo Vargas, Araceli
Praxis; 2003

Resum: Aquest llibre ofereix una proposta per organitzar la tutoria a Primària de 1r a 6è. El pla que proposa és prou coherent i global per ajudar als centres a què la tutoria adquereixi la importància que ha de tenir en una etapa de desenvolupament personal i escolar com la que està vivint l'alumnat. Les activitats estan organitzades entorn als segünets nuclis: "acollida i integració de l'alumnat", "organització i funcionament del grup classe", "adquisició i millora d'hàbits de treball" i "desenvolupament i adaptació personal, escolar i social".

 

 


escrit; llibre (TT 371.212 EIN)
EINES PER A L'ACCIÓ TUTORIAL
Arnaiz, P; Natàlia Gil, T; De las Heras, M; Navarro, E.
Ediciones Ceac; 1985

Resum: Obra teòrico-pràctica de l'acció dels tutors als centres docents. Considera les diverses situacions que es troba l'alumne, des de la institució docent, institució familiar i entorn social, sense oblidar la seva relació amb si mateix i amb els altres siguin professors o companys.
Més informació

escrit; llibre (TT 371.212 PUI)
:COM FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ A L'ESCOLA. PROPOSTES D'ACTIVITATS
Puig, J. M.; Martín, X.; Escardíbul, S.; Novella, Anna M.
Guix; 1997

Resum: Aquest llibre persegueix un doble objectiu: reflexionar sobre el sentit de la participació de l'alumnat en la vida de l'escola i proposar als educadors/es idees i recursos útils per assolir aquesta finalitat.
Més informació


escrit; llibre (TT 371.212 NOS)
NOSALTRES HO VEIEM AIXÍ... I TU?
IES Reguissol de Santa Mª de Palautordera

Resum: És un dossier que recull treballs diversos al voltant de les activitats de l'IES Reguissol de Sta. Mª de Palautordera, especialment les que es van desenvolupar la 1ª Jornada d'Alumnes de Secundària del centre. Conté un seguit de ponències que analitzen alguns aspectes de l'aplicació de la reforma educativa, l'organització del centre, la convivència.., etc. Mostra també els tallers que es van realitzar durant la diada i les conclusions i valoracions de tot plegat.
Més informació

escrit; dossier (371.212 PLA)
PLA D'ACOLLIDA DEL CENTRE DOCENT
Servei d'Educació Especial i Programes Educatius
Resum: Generalitat de Catalunya, Departament d'Ensenyament; 2001
Aquesta publicació ajuda els centres educatius a planificar i a personalitzar el seu pla a partir de les orientacions i models que es proposen en aquest document. La proposta és oberta i flexible i consta de diferents protocols.

Més informació

escrit; llibre (TT 371.048 CAS)

CÓMO EVITAR EL FRACASO ESCOLAR EN SECUNDARIA
Castillo, M.; Clapés, G.; Corominas, J.; Ramón, E.M.; Tubiella, E.
Ministerio de Educación y Ciencia; Narcea; 2006

Resum: Amplia orientació pràctica per a evitar el fracàs escolar. Mitjançant actuacions simultànies i coordinades, es donen respostes concretes i personals a las múltiples i complexes situacions que el provoquen. Aquests materials no aporten solucions definitives sinó que ofereixen recursos i plantejaments amb objectius socioeducatius consensuats per tots els estaments que intervenen en l'educació dels adolescents en situació de fracàs escolar. S'estructuren en quatre parts, cadascuna dedicada a un àmbit des d'on es pot evitar el fracàs escolar o reduir-ne els efectes negatius: centre escolar, tutoria, família i altres agents educatius i socials.
Més informació


escrit; llibre (TT 371.212 MAR)

MANUAL D'ASSESSORAMENT PER A PARES I MARES
Marí Cardona, J. F.; Montalban, R.; Tschorne, P.; Simon Auberni, J. M.
FAPAC; 1998

Resum: Ampli ventall de reflexions en el marc de la família que es donen en una ordenació cronologica paral·lela al creixement dels nois i noies. Aquest recull constitueix una eina molt interessant per estimular la reflexió del lector i ajudar-lo a prendre decisions educatives.
Proporciona pautes educatives en temàtiques com la disciplina, el desenvolupament de la personalitat amb aspectes com l'autoestima i l'adquisició d'hàbits, en el referent als aprenentatges escolars s'aborda el problema del fracàs escolar. També ofereix pautes educatives específiques per a l'adolescència i sobre el tema de l'orientació professional i vocacional després de l'ESO.
Més informació

LLIBRES DE L'ALUMNE DE TUTORIA A L'ESO

Tutoria 1-4. L'Àlber Tutoria 1 i 2. Claret Sessions de Tutoria 4 Donostiarra Tutoria 1 a 4. Claret Tutoria 1 a 4. Castellnou
MATERIAL MULTIMÈDIA

multimèdia; cd-rom; disseny curricular; unitat de programació (TT 371.212 MID)

A MIDA. MATERIALS D'EDUCACIÓ EN VALORS PER A FER DE TUTOR/A A L'ESO
Padrós Cuixart, M.; Rubio Serrano, L.; Martín Garcia, X.; Puig Rovira, J. M.; Trilla Benet, J. ;[Grup de Recerca en Educació Moral (GREM) de la Universitat de Barcelona]
Fundació Jaume Bofill; 2002

Requeriments mínims: Windows 95 o superior i l'aplicatiu Adobe Acrobat Reader

Resum: Aquests materials han estat pensats com a suport a les tutories però poden tenir aplicació en altres moments de la vida escolar. Unitats didàctiques de 1r cicle: Com som?; Escoltar els altres; El millor de nosaltres; Ets genial; Normes del grup; Gràcies; Viure en família; Sexisme, encara?; M'agrades. Unitats didàctiques de 2n cicle: Qui sóc jo?; Vull disculpar-me; Amics i amigues; Parlar i entendre's; Prejudicis i racisme; Decidir-se; Saber dir no; El meu futur; T'estimo.
Més informació


multimèdia; cd-rom (TT 371.32 RUS)

RUSC 2002. REVISTA MULTIMÈDIA D'APORTACIONS PEDAGÒGIQUES DE LES TERRES DE LLEIDA
Departament d'Ensenyament; Delegació Territorial de Lleida; Institut d'Estudis Ilerdencs
Netcom Balaguer, S.L.; 2003

Requeriments mínims del sistema: PC Pentium 300 MHz, 64 MB RAM, lector CD-ROM de 24X, tarja de vídeo amb 256 colors i resolució de 800 x 600 píxels. Sistema operatiu Windows 98 o superior

Resum: Conté un conjunt d'aportacions pedagògiques d'alguns professionals de l'ensenyament de les Terres de Lleida, sobre temes de les següents àrees. Entre elles conté un Programa de Tutoria: les drogues de síntesi i un treball de Tècniques de treball i estudi a l'ESO
Més informació

CRÈDITS VARIABLES DE PSICOPEDAGOGIA
Crèdits en format word 1996-1997-1998
TUTORIA, ORIENTACIÓ, ACOLLIDA
- tutoria 3 (1995-96) Ricard Madrià
- busca't la vida (1995-96) Francesc Notó
- Explora el món on trebvalles: el teu institut (1995-96) Esther Simón
- Iniciació al món del treball (1995-96) Josep M. Cartaña
- Orinetació laboral i recerca de feina (1995-96) Abdrés González
- Què ens passa? (1995-96) Sílvia Matas
- Educar en valors a través del treball cooperatiu (1996-97) M consolación Luena
- Vine amb nosaltres (1996-97) Juan Alberto Sáez
- Crèdit de tutoria per a alumnes d'incorporació tardana al sistema educatiu (1996-97) Esther Castejón
- Què fa una persona com jo en un lloc com aquest (1996-97) Carme Gaspar
- Entrada al món laboral (1996-97) Enric Roca
- Què vull ser? (1996-97) Alejandro Vida,l
- Aprenem a buscar feina (1997-98) Maria Carme Ribé
- Què vull fer després de l'ESO? (1997-98) Albert Míguez

ARTICLES REVISTES EDUCATIVES
AULA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA. Maig 1994. Orientación y tutoría(experiències centre).
AULA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA. Octubre 1998. Acció tutorial (experiències pràctiques).
ESCOLA CATALANA (1998). Acció tutorial (monogràfic), 361. Juny 1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALS SERVEI EDUCATIU. CONVIVÈNCIA I MEDIACIÓ
Convivència escolar. Gestió de conflictes. clima i disciplina escolar

maleta pedagògica: joc; materials manipulatius, cd-rom

KITSCAIXA VALORS
Concepte general: Toni Cirera.
Disseny del material i continguts i redacció guia: Teresa Cirera, Anna Carpena, Marta Berrocal, Ana Carrera i Gabriela Rubio
Edita Fundació “la Caixa” 2007

Els KITSCAIXA VALORS són un nou recurs educatiu desenvolupat per la Fundació “la Caixa” que s’adreça al professorat i alumnat d’educació primària, d’entre 8 i 12 anys, amb la voluntat de potenciar els valors ètics i de convivència. KITSCAIXA VALORS conté un seguit d’eines fàcils d’utilitzar, polivalents i atractives, que permeten plantejar diverses qüestions relacionades amb el coneixement d’un mateix, amb la relació amb els altres i amb la presa de decisions. S’estructura en tres grans apartats que es poden treballar de manera autònoma: identitat, convivència i responsabilitat. Les activitats que es proposen són molt variades. Inclouen des d’activitats per desenvolupar l’autoconeixement i l’empatia, fins a exercicis per adquirir la capacitat de relacionar-se amb els altres i resoldre situacions conflictives. La idea de fons és que, a partir de l’autoestima i del reconeixement de les nostres qualitats, del domini de les pròpies capacitats i emocions, podem aprendre a respectar les normes i a valorar la diversitat, a ser tolerants i a preocupar-nos pels altres, a dialogar i a comprometre’ns.
Més informació


carpeta pedagògica; escrit; dossier; dvd; cd-rom (TT 371.5 CON)
LA CONVIVÈNCIA EN ELS CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa
Departament d'Educació; 2007

Presenta una selecció de propostes pedagògiques per tal d'orientar els centres en l'educació per a la convivència, agrupades en 3 àmbits: identitat, relació i solidaritat. En els annexos s'inclouen 2 documents: "El maltractament i l'assetjament entre alumnes" i el Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre els drets i deures de l'alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya. El DVD conté 5 reportatges: Educació emocional; Educació en valors i per a la pau; Aprendre a pensar (filosofia a l'escola); Competència social i Cultura de mediació per a la resolució positiva de conflictes. Els tres primers es poden aplicar des dels primers cursos d'educació infantil, mentre que els altres dos són més adequats pels cicles mitjà i superior. Als reportatges intervenen les escoles Estel-Guinardó, Joan Pelegrí i Patronat Domènech, de Barcelona; Isidre Martí, d'Esplugues de Llobregat; Pau Vila i El Puig, d'Esparreguera; l'Ateneu Igualadí; L'Estació, de Sant Feliu de Guíxols i L'Amistat, de Figueres.
Més informació

carpeta pedagògica; escrit; dossier; dvd; cd-rom (TT 371.5 CON)

LA CONVIVÈNCIA EN ELS CENTRES DOCENTS D’ENSENYAMENT SECUNDARI. PROGRAMA I PROPOSTES PEDAGÒGIQUES
Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa
Departament d'Ensenyament; 2003

Resum: Ampli ventall de propostes pedagògiques per als centres de Catalunya, que té la mediació com a eix vertebrador en la resolució dels conflictes. El programa es fonamenta en tres objectius bàsics: formar per a la convivència; prevenir les conductes problemàtiques; intervenir enfront del conflicte. Pretén reforçar l’acció tutorial en oferir un seguit de materials per millorar l’assertivitat de tot l’alumnat i les relacions interpersonals en el centre. Les propostes d'actuació estan basades en experiències contrastades i bones pràctiques. El dvd recull experiències en 3 instituts entorn de la mediació escolar: La mediació entre iguals; La mediació de conflictes als centres docents; Vida i conflicte. Al cd-rom hi ha 2 documents corresponents a cadascun dels dos cicles de l'ESO; són els materials necessaris per al professorat encarregat d'impartir el Programa de Competència Social.
Més informació


escrit; llibre; llibre del professor; cd-rom (TT 371.5 BOQ)

GUIA DE MEDIACIÓ ESCOLAR. PROGRAMA COMPRENSIU D’ACTIVITATS. EDUCACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
Boqué Torremorell, M. Carme
Rosa Sensat; 2002

Resum: La mediació proporciona als professionals de l'ensenyament un model per ajudar les persones a decidir sobre la pròpia vida, a promoure el respecte i la cooperació, a desenvolupar l'ús de la justícia en lloc de l'ús del poder. L'elaboració interpersonal i consensuada dels conflictes, suposa una via oberta al funcionament efectiu i satisfactori dels centres. Aquesta guia de mediació escolar desenvolupa un programa d’activitats que de manera sistemàtica, pràctica i participativa, contribueix a la construcció d’actituds i valors de la convivència. Comprendre els conflictes, comunicar-se obertament, reconèixer i expressar emocions i sentiments, desenvolupar habilitats de pensament, participar activament, conviure en pau i redescobrir els processos de mediació constitueixen els eixos vertebradors d’aquesta proposta. Es tracta de crear un entramat humà on, superant les barreres de la incomprensió i la violència, adults i joves esdevinguin líders i gaudeixin, en clima de concòrdia, del fet d’ensenyar i aprendre. El CD-ROM conté tots els models, organitzats per nivells, dels materials per a les activitats.
Més informació


escrit; llibre (TT 371.5 ANT)

DISCIPLINA Y CONVIVENCIA EN LA INSTITUCIÓN ESCOLAR
Antúnez, S. i d'altres
Graó; 2000
Resum: La convivència a les institucions escolars s'ha convertit en una de les majors preocupacions del professorat. La institució escolar és, en part, un reflex de la societat, per la qual cosa no és d'estranyar que, en el seu interior, també es produeixin conflictes. Però aquests, per si mateixos no tenen perquè ser negatius, al contrari: poden convertir-se en elements afavoridors de l'aprenentatge. La selecció de textos que presenta aquest llibre recull les reflexions i propostes sobre la manera com desenvolupar a les aules d'infantil, primària i secundària una pedagogia del conflicte i de la convivència
Més informació


escrit; llibre; monografia (TT 371.5)

CONVIURE I TREBALLAR JUNTS
Torralba Roselló, Francesc; Tort Bardolet; Antoni; Carpena Casajoana, Anna; Polanco López, Josep; Rial Carbonell, Ramon; Sastre Vilarrasa, Genoveva; Led Capaz, Pere; Soler Roque, Charo; Subirats Humet, Joan; Aguilera Puentes, Ferran; Pla Pi, Assumpta
Consell Escolar de Catalunya; 2006

Resum: Jornada de reflexió per aprofundir en la significació que té conviure i treballar junts d'una manera satisfactòria i eficaç. El doctor Francesc Torralba, de la Universitat Ramon Llull, va fer la conferència inaugural. Les 4 taules rodones simultànies pretenien canalitzar la reflexió en diferents nivells i escenaris educatius: La primera, Treballar junts per a la convivència, se centra en l'àmbit personal: què representa per a cadascú el repte de conviure i treballar plegats. La segona, La convivència al centre educatiu, focalitza el tema en el marc del centre educatiu com a unitat educativa bàsica: com millorar la convivència i el treball col·lectiu en la comunitat educativa. Josep Polanco explica les mesures organitzatives per a la convivència a l'IES de Santa Coloma de Farners i Ramon Rial hi reflexiona a partir del treball de les escoles Vedruna. La tercera afronta el Tractament del conflicte: com actuar en cada nivell, des de la formació prèvia, passant per la resolució i acabant en la intervenció de la justícia juvenil. La quarta, Iniciativa i compromís social per a la convivència, planteja com conviure i treballar plegats en el marc del territori. Ferran Aguilera i Assumpta Pla desgranen l'experiència de compromís i participació, durant 6 anys, a l'IES Lluís de Peguera, de Manresa.
Més informació


escrit; llibre (TT 371.5 VIÑ)

CONFLICTOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
Viñas Cirera, J.
Graó; 2004
Resum: Aquest llibre està orientat en la pràctica de l'acció directiva i va dirigit al professorat, en la seva dimensió d'orientació i tutoria, als equips directius, assessors psicopedagògics interns i externs, professors universitaris, inspectors d'educació i administratius d'educació en general. Pretén aportar instruments, criteris, exemplificacions i en resum línies d'actuació organitzatives necessàries per la cultura de mediació i de resolució pacífica dels conflictes en els centres escolars.
Més informació


escrit; llibre (TT 371.5 BEA)

BULLYING. AULAS LIBRES DE ACOSO
Beane; Allan L.
Graó; 2006
Resum: Conté estratègies de prevenció i intervenció per utilitzar als centres educatius per tal de crear un entorn educatiu a l'aula on les persones se sentin segures, acceptades i valorades; establir un nivell de tolerància zero enfront de l'assetjament; descobrir alumnes possibles víctimes; detectar persones assetjadores (bullies) reals o potencials; actuar eficaçment en el moment de tenir coneixement d'una situació de bullying; relacionar-se amb els pares i altres educadors; ensenyar l'alumnat a solucionar els conflictes de manera apropiada i eficaç; responsabilitzar l'alumnat del propi comportament; entre d'altres
Més informació

CONDUCTAS DE ACOSO Y AMENAZA ENTRE ESCOLARES
Olweus, D.
Morat; 2004
Resum: L'autor, catedràtic de psicologia a la universitat de Bergen, presenta de forma detallada els estudis i els programes d'intervenció que ha dirigit com a part d'una campanya governamental. Es va produir una clara reducció general de la conducta antisocial (vandalisme, baralles, furts, consum d'alcohol i absentisme), així com una destacada millora del clima social de la classe (ordre i disciplina, relacions positives i bona actitud envers el treball). Els resultats serveixen per elaborar conclusions sobre la natura i la incidència de l'assetjament a les escoles i proposar mesures en àmbits diferents: l'escola, l'aula, l'agressor i la víctima individuals, i els pares. Moltes de les estratègies que se suggereixen guarden relació amb les investigacions sobre l'eficiència i la millora de l'escola. Aquestes investigacions destaquen la importància d'uns valors de conducta comuna, d'una visió consistent de l'escola, d'un acord en un conjunt de principis, d'un pla a llarg termini i de la implicació de les famílies
.
Més informació

escrit; llibre (TT 371.5 HER)

HERRAMIENTAS CONTRA EL ACOSO ESCOLAR. UN ENFOQUE INTEGRAL
Suckling, A.; Temple, C.; Miessen
Morata; 2006
Resum: El llibre és una eina per prevenir i fer front al problema de l' assetjament escolar. Conté idees creatives, pràctiques i divertides per treballar amb els alumnes a l'aula. Explica què és l'assetjament, el paper de l'organització del centre i la importància de que hi hagi una normativa adequada. També comenta el paper de les famílies i com controlar les hores d'esbarjo. Les autores proposen exercicis per construir i reforçar l'autoestima, desenvolupar tècniques de relaxació i estratègies per fomentar el sentit de la responsabilitat col·lectiva. Aquestes propostes permeten a l'alumne tenir un rol actiu en la resposta a l'assetjament i treballar per construir un ambient d'ensenyament i aprenentatge saludable i estimulador i millorar les seves relacions amb els altres
Més informació


escrit; llibre (TT 371.5 HER)

EL CLIMA ESCOLAR EN LOS CENTROS DE SECUNDARIA: MÁS ALLÁ DE LOS TÓPICOS
Hernández, F.; Sancho, J.
Secretaría General Técnica; Ministerio de Educación y Ciencia; 2004

Resum: Recull d'un treball d'investigació on es planteja explorar el problema de les representacions del clima escolar en els mitjans de comunicació i en els centres educatius, a través de l'anàlisi dels articles que han aparegut en diversos diaris i revistes, i a través de les visions i opinions de mestres de diferents comunitats autònomes. Dividit en cinc capítols, el primer fa una aproximació als estudis sobre 'clima escolar' i la seva aportació a la millora de l'educació. El segon planteja com han entomat la investigació: presentació del problema i opcions metodològiques. El tercer recull la descripció, anàlisi i interpretació d'un conjunt de notícies relacionades amb el món educatiu aparegudes en diferents diaris i revistes. El quart i cinquè capítols reflecteixen el procés d'anàlisi i interpretació de les manifestacions realitzades pels docents que van participar en aquest treball. Al final hi ha una sèrie de conclusions i suggeriments que poden ajudar a millorar el clima escolar i a canviar algunes percepcions del que passa als centres creades pels mitjans de comunicació.
Més informació


escrit; llibre (TT 371.5 JAR)

PEDAGOGÍA DE LA CONVIVENCIA
Jares, X. R.
Graó; 2006
Resum: Es proposen les vies del diàleg i la reflexió crítica com a cami per a vetllar per una bona convivència en el món de l'educació. En primer lloc s'indaga sobre els valors del respecte, els drets humans, la tendresa, la solidaritat, el perdó i l'esperança, i també sobre els factors negatius: l'odi, els maniqueisme, els fonamentalismes, la por, etc. Després s'exposen les conclusions de l'estudi "Conflicte i convivència en els centres educatius de secundària". Finalment es presenten unes propostes per als diferents àmbits del centre educatiu i s'exposa l'experiència de la mediació en un centre. També es valora el paper de les famílies en aquest tema i es proposa que es puguin convertir en un laboratori de resolució no violenta de conflictes.
Més informació


escrit; llibre (TT 371.5 MEN)

NI TU NI JO. COM ARRIBAR ALS ACORDS
Mendieta, Carles; Vela, Olga
Graó; 2005
Resum: Negociar consisteix simplement a intentar arribar a acords i això ho acabem fent, bé o malament, en totes les etapes de la nostra vida. Aquest llibre no presenta receptes màgiques, ni tampoc profundes teories sobre la negociació, ni metodologies infal·libles en qualsevol situació. Tanmateix, pot ajudar-lo a observar, des d’una perspectiva diferent, el que succeeix diàriament en el desenvolupament de la seva professió com a professor o formador, i analitzar la seva pròpia habilitat i el seu joc com a negociador. L'índex és el següent: Si tinc raó, per què no em fan cas? Vèncer o convèncer? El poder en les negociacions. El que vull és el que necessito? Parlant no s’entén la gent. Aprendre dels que en saben. No es tracta de voler, sinó de fer. Conductes que cal evitar en una negociació. Improvisar és possible. Planificar és millor. Abans que res he de saber fins a on puc arribar. On i quan arribo als acords. Amb tots he d’actuar de la mateixa manera? L’aula, un contra tots i tots contra un? Els companys. Cada un, un món. Els pares i les mares poques vegades saben què fem. Acordar. Ni vèncer, ni convèncer. Puc ajudar els altres a negociar millor?
Més informació


escrit; llibre (TT 371.5 PRZ)

LA PEDAGOGÍA DE CONTRATO. EL CONTRATO DIDÁCTICO EN LA EDUCACIÓN
Przesmycki, Halina
Graó; 2000
Resum: Defineix la pedagogia de contracte, el seu orígen, la seva fonamentació teòrica, el seu desenvolupament, les diverses tipologies de contractes possibles, que van des del contracte didàctic al contracte institucional, passant pel contracte com una eina per resoldre un conflicte, per negociar un projecte de treball, per una ajuda individualitzada a l'alumnat amb problemes d'adaptació escolar i amb dificultats d'aprenentatge. Hi ha molts exemples pràctics.
Més informació


escrit; llibre (TT 371.5 BEA)

EL TRACTAMENT DE L'AGRESSIVITAT ALS CENTRES EDUCATIUS: PROPOSTA D'ACCIÓ TUTORIAL
Rovira, M
Institut de Ciències de l'Educació. Universitat Autònoma de Barcelona; 2000

Resum: Davant la perpectiva generalitzada que tendeix a tractar l'agressivitat com una qüestió urgent o conflictiva, es proposa partir de l'anàlisi del comportament de les persones en les relacions socials. Només contextualitzant un fenomen tan humà com complicat, es pot arribar a plantejar estratègies que responguin realment a plantejaments educatius. Amb aquest objectiu el quadern recull un conjunt de pautes i d'orientacions sobre la qüestió de l'agressivitat que pretenen ser una eina de treball per al professorat. La proposta es basa en l'acció tutorial, pel fet que aquest és un dels camps que ofereix més autonomia d'acció als centres educatius i, alhora, és un espai per apropar-se a l'alumnat, a les seves inquietuds i dificultats.
més informació


escrit; llibre (371.5 COM)

CÓMO DAR RESPUESTA A LOS CONFLICTOS. LA DISCIPLINA EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA
Casamayor, G.; Antúnez, .:; Armejach, R.; Checa, J. J.; Giné, N.; Guitart, R.; Notó, F.Rodón, A.; Uranga, M.; Viñas, J.
Graó; 1998

Resum: Presenta diferents maneres d'afrontar els conflictes en els centres.Tipologies de conflictes. Normes de convivència, comunicació i participació en el centre i l'aula per poder resoldre els conflictes. Importància de l'autoestima en l'adolescència i com treballar-la a l'aula.
Més informació


escrit; llibre (TT 371.5 MUN )

ELS 10 PRINCIPIS DE LA CULTURA DE MEDIACIÓ
Munné, M.; Mac-Cragh, P.
Graó; 2006

Resum: Aquest llibre mostra un procés de gestió de conflictes interpersonals -la mediació escolar-, conduït per un tercer -el mediador escolar-, que ajuda a passar de la confrontació a la col·laboració, perquè les persones en conflicte transformin la situació conflictiva en una situació creativa. El llibre defineix deu principis que cal treballar i presenta propostes pràctiques per analitzar els conflictes personals des de la perspectiva de la mediació.
Més informació


escrit; dossier, (TT 371.5 BLA)

ORIENTACIONS PER A LA MEDIACIÓ ESCOLAR ALS CENTRES DOCENTS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (CONVIVÈNCIA EN ELS CENTRES)
Leiro, R.
FAPAES CATALUNYA
Resum: Recopilació adreçada als pares i mares extreta de la publicació "la convivència als centres docents d'ensenyament secundari" elaborada pel Departament d'Ensenyament. Explica els trets bàsics de les diferents actuacions que realitza el programa.

 

 


escrit; dossier (TT 371.5 CON)

LA CONVIVÈNCIA EN ELS CENTRES ESCOLARS
Consell Escolar de Catalunya
Consell Escolar de Catalunya; 2002

Resum: Es tracta d'un treball d'investigació dut a terme pel Consell Escolar de Catalunya, fruit de la reflexió i el debat, amb motiu de les XII Jornades de Consells Escolars de Comunitats Autònomes i de l'Estat, que es van realitzar a Santiago de Compostela durant el mes de maig del 2001. El tema tractat va ser 'La convivència en els centres escolars'. El dossier pretén plasmar una mica la situació actual, i fer suggeriments per millorar la convivència als centres educatius. Dóna alguns exemples d'experiències que els centres duen a terme dia a dia per aprendre a conviure entre tots.
Més informació


escrit; llibre (TT 371.5: 793 GAR)

EL JUEGO COOPERATIVO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS CENTROS ESCOLARES
Garaigordobil, Maite; Fagoaga, José María
Ministerio de Educación y Ciencia; CIDE; 2006
Resum: El llibre presenta 5 programes que utilitzen els jocs cooperatius-creatius per fomentar la conducta prosocial, el desenvolupament sòcio-emocional i la creativitat, tant en els contextos educatius com en els terapèutics. En el primer capítol exposa la fonamentació teòrica dels programes, defineix el joc cooperatiu, identifica les contribucions del joc en el desenvolupament sòcio-emocional i destaca els efectes positius de la cooperació. En el segon capítol descriu els 5 programes i proposa set activitats per a cada edat. En el tercer i quart capítols exposa les investigacions realitzades amb els programes i els seus resultats. Al final del llibre destaca algunes directrius de futur per educar en la convivència i en la pau i fomentar des de l'escola aquests valors morals: diàleg, tolerància, llibertat, solidaritat, igualtat, justícia, respecte per la natura i pau
Més informació


objecte; joc; làmina; material visual; escrit; fullet; fitxa de treball (TT 371.5 RIP)

QUÈ DIUS QUE VEUS? UN JOC DE MISTERI SOBRE ELS CONFLICTES
Ripoll, O.; (dinàmica del joc); GREC resolució de conflictes; (contingut)
Grup d’Investigació i Estudi de Conflictes; (GREC); 2004

Consta d'una guia didàctica de 16 pàgines, 8 fitxes amb les situacions de conflicte, 15 pistes i 15 proves per repartir entre els participants

Consisteix en un joc de misteri en el qual s'ha de resoldre, per la via pacífica, situacions conflictives i dilemes de la vida quotidiana. Té com a objectiu ensenyar a resoldre els problemes d’infants i joves, sense anar a parar a les mans, a través de la mediació i el diàleg. A través del joc es proposen vies per solucionar el problema, es veu si l'actitud davant el conflicte és positiva o el fa empitjorar i ensenya que sovint posar-se a la pell de l’altra persona és la via per entendre perquè una persona actua d’una manera i no d’una altra. Aquest joc està dirigit a nens i adolescents d’entre 8 i 12 anys i està pensat com a eina educativa per escoles, ludoteques, esplais i centres cívics. Les activitats didàctiques permeten treballar aspectes com les percepcions del conflicte, la comunicació, la cooperació, la confiança en si mateix i en els altres, l’autoestima, l’acceptació, la participació i la responsabilitat. El joc porta implícita una càrrega emocional positiva que predisposa a la participació, a lliurar-se a l’activitat de forma plena i, per tant, a poder extreure conclusions sobre el que s’acaba de viure.
Més informació

3 quaderns del Guix dos que inclouen unitats didàctiques de treball de presa de resolucions i resolució de conflictes a primària. És un material fotocopiable.
Hi ha 3 llibrets:
Díez de Ulzurrun, A.; Martí Olivella J. Les habilitats socials: la presa de decisions i la resolució de conflictes
Collell, J.; Escudé, C.Tractem-nos bé.
ARTICLES REVISTES EDUCATIVES
PERSPECTIVA ESCOLAR. Febrer 2002. Mediar és educar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALS SERVEI EDUCATIU. EDUCACIÓ EMOCIONAL
Relacions interpersonals. Habilitats socials i de relació. Desenvolupament personal. Autoestima.

maleta pedagògica: joc; materials manipulatius, cd-rom

KITSCAIXA VALORS
Concepte general: Toni Cirera.
Disseny del material i continguts i redacció guia: Teresa Cirera, Anna Carpena, Marta Berrocal, Ana Carrera i Gabriela Rubio
Edita Fundació “la Caixa” 2007

Els KITS CAIXA-VALORS són un nou recurs educatiu desenvolupat per la Fundació “la Caixa” que s’adreça al professorat i alumnat d’educació primària, d’entre 8 i 12 anys, amb la voluntat de potenciar els valors ètics i de convivència. KITSCAIXA VALORS conté un seguit d’eines fàcils d’utilitzar, polivalents i atractives, que permeten plantejar diverses qüestions relacionades amb el coneixement d’un mateix, amb la relació amb els altres i amb la presa de decisions. S’estructura en tres grans apartats que es poden treballar de manera autònoma: identitat, convivència i responsabilitat. Les activitats que es proposen són molt variades. Inclouen des d’activitats per desenvolupar l’autoconeixement i l’empatia, fins a exercicis per adquirir la capacitat de relacionar-se amb els altres i resoldre situacions conflictives. La idea de fons és que, a partir de l’autoestima i del reconeixement de les nostres qualitats, del domini de les pròpies capacitats i emocions, podem aprendre a respectar les normes i a valorar la diversitat, a ser tolerants i a preocupar-nos pels altres, a dialogar i a comprometre’ns.
Més informació


escrit; llibre (TT 152.4 MON)

LAS HABILIDADES SOCIALES EN EL CURRÍCULO

Monjas Casares, Mª I.; González Moreno, Balbina de la Paz; (direcció]
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE); 2000

Resum: El llibre parteix del supòsit que l'ensenyament de les habilitats socials a l'alumnat és una competència de l'escola i que s'han d'ensenyar directament i sistemàtica. S'estructura en tres apartats. El primer estableix un marc conceptual de l'àrea de les habilitats socials. El segon descriu una experiència de treball que incorpora les habilitats socials al currículum d'educació infantil i primària. El tercer apartat presenta la metodologia de la investigació per tal d'esbrinar si l'alumnat evoluciona positivament després d'utilitzar estratègies d'entrenament i ensenyament de les habilitats socials.
Més informació


escrit; llibre (TT 152.4:37 PER)

AFECTOS, EMOCIONES Y RELACIONES EN LA ESCUELA
Pérez, M. .; Carretero, M. R.; Juandó, J.
Graó; 2001

Resum: El llibre presenta cinc situacions escolars a partir de les quals els autors intenten fer prendre consciència als possibles lectors de la implicació que tenen els factors afectius, emocionals i relacionals en cadascuna d'elles i també, de la necessitat de planificar actuacions dirigides a millorar el clima afectiu i emocional. Alhora que es descriuen les diferents situacions, s'hi proposen formes d'actuació basades en la reflexió i el treball en equip del professorat implicat per tal de millorar el potencial afectiu i emocional i, en conseqüència, la qualitat de vida de les persones en els centres educatius. Al final de cada cas es planteja una proposta de treball per facilitar la connexió de la situació presentada amb l'entorn professional del lector. D'aquesta manera, el contingut del llibre pot incidir, directament o indirecta, en la pròpia pràctica educativa.
Més informació


escrit; llibre (TT 152.4 BIS)

EDUCACIÓN EMOCIONAL Y BIENESTAR
Bisquerra Alzina, Rafael; Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica; [col·laboració]
Praxis; [Barcelona]; 2000

Resum: L'educació emocional té com a objectiu un millor coneixement dels fenòmens emocionals, desenvolupament de la conciència emocional, capacitat per controlar les emocions i fomentar una actitud positiva davant la vida. Les repercussions de l'educació emocional afecten les relacions interpersonals, el clima de classe, la disciplina, el rendiment acadèmic, etc... Des d'aquesta perspectiva, l'educació emocional és una forma de prevenció inespecífica, que pot tenir efectes positius en la prevenció d'actes violents, del consum de drogues, de l'estrès, d'estats depressius, etc... En últim terme, l'educació emocional afecta al desenvolupament de la personalitat integral de l'individu. La baixa motivació de l'alumnat és un dels problemes actuals de l'educació. El repte que s'obre en el marc de l'educació emocional és el de motivar a partir de l'emoció.
Més informació


escrit; llibre (152.4 SHA)

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DEL NIÑO
Shapiro, Lawrence E.
Grupo Zeta; 1997

Resum: En aquest llibre, l'autor ens presenta la seva fórmula per ajudar els nens a dominar les capacitats socials i emocionals que els permetran ser feliços i sentir-se adaptats. Ens introdueix en el món de les emocions morals positives i negatives com a eina educativa i mostra diverses capacitats (el llenguatge i l'exemple) per a resoldre problemes. Dóna una gran importància a les capacitats socials ( saber parlar, fer amics, fer vida de grup) de cares a obtenir l'èxit personal. Acaba relacionant la informàtica amb la intel·ligència emocional i es mostra convençut que el software pot augmentar-la.
Més informació


escrit; llibre (TT 152.4:37 GUI)

LES ACTITUDS EN EL CENTRE ESCOLAR. REFLEXIONS I PROPOSTES
Guitart Aced, R.
Graó; 2002

Resum: En aquest llibre hi ha una primera intenció d'exposar un cos teòric sobre què són les actituds, a fi d'entendre'n les característiques, les potencialitats i el paper que exerceixen dins la personalitat de cada individu, així com les particularitats del seu aprenentatge. Una segona part del llibre ofereix una proposta sobre com es poden treballar les actituds dins el context escolar tant en el projecte curricular com en la seva presència i consideració en la institució escolar. Metodologia, avaluació, interaccions, participació, instruments de treball... són exemples d'elements que tracta la proposta.
Més informació


escrit; llibre (TT 152.4 SEG)

RELACIONARNOS BIEN. PROGRAMA DE COMPETENCIA SOCIAL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 4 A 12 AÑOS
Segura, Manuel; Arcas, Margarita
Narcea; 2004

Resum: Programa dirigit a la solució de problemes interpersonals, mitjançant el desenvolupament de les destreses socials i cognitives. Llibre pràctic centrat en una sòlida teoria, amb nombrosos exercicis i activitats per portar a terme a l'aula. Dirigit a mestres d'educació infantil i primària i també a pares i mares. Pretén entrenar l'alumnat per a saber buscar solucions adequades als seus problemes, sobretot als problemes de relació o convivència amb altres nens i nenes, amb els seus pares i mares, i amb els adults.
Més informació


escrit (TT 152.4 SEG)

SER PERSONA Y RELACIONARSE. HABILIDADES COGNITIVAS Y SOCIALES, Y CRECIMIENTO MORAL
Segura Morales, M.
Narcea; 2002

Resum: Carpeta que té com a principal objectiu educar per a la millora de les relacions interpersonals. Consta d'una breu introducció adreçada al professorat i nombroses activitats per a l'alumnat, seqüenciades segons l'edat i el nivell psicoevolutiu. Les esmentades activitats s'agrupen en tres grans apartats: relatives al pensament (exercitació de les habilitats cognitives), als valors (treballades a partir de la discussió de dilemes morals) i a les emocions (a través d'habilitats socials o conductes que facilitin les relacions personals assertives). A partir d'historietes, pel·lícules i discussions de grup dirigides, es fomenta l'adquisició de la competència social que facilita el desenvolupament personal.
Més informació


escrit; dossier; vídeo TT 152.4 SEG
PROGRAMA DE COMPETÈNCIA SOCIAL. HABILITATS COGNITIVES. VALORS MORALS. HABILITATS SOCIALS
Programa de competència social desenvolupat pel profesor Manuel Segura adreçat a primària i secundària per tractar problemes mitjançant el desenvolupament de les habilitats socials i cognitives.
Aquest material consta de:
- Dos dossiers adreçats als 3 cicles d'educació primària: Decideix.
- Dos dossiers adreçats a 1r i 2n cicle d'Educació Secundària: Habilitats cognitives. Valors morals. Habilitats socials.
- Qüestionari per avaluar l'assertivitat: Adaptació del CABS de Michelson. Qüestionari per a les edats de 6-9 i 10-11 amb la clau de les respostes i items per a l'avaluació.
- Vídeo Programa de competencia social

escrit; llibre (TT 152.4 GAR)

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIOEMOCIONAL PARA PROMOVER LA CONDUCTA PROSOCIAL Y PREVENIR LA VIOLENCIA. PRIMER PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 2003
Garaigordobil Landazabal, M.
Secretaría General Técnica; Subdirección General de Información y Publicaciones; Ministerio de Educación y Ciencia ; CIDE; ; 2005

Resum: Aquest treball es desenvolupa en tres capítols: En el primer capítol presenta la justificació de l'estudi, els seus antecedents, i la fonamentació teòrica del mateix que gira al voltant de tres paràmetres: joc, conducta prosocial i creativitat. El segon capítol explica tot sobre l'investigació realitzada: objectius, hipòtesis, disseny, procediments, mostres, instruments d'avaluació... per últim, en el tercer capítol exposa les ànalisis de les dades realitzades i els resultats obtinguts. A més, hi ha un anex sobre fitxes tècniques dels jocs del programa i un índex dels quadres, taules i gràfics explicatius que té cada capítol. Com el seu nom indica explica el desenvolupament i funcionament d'un programa d'intervenció per promoure la bona conducta social i prevenir la violencia, destinat a nens de 10 a 12 anys.
Més informació


escrit; llibre (TT 152.4 MAS)

EDUCACIÓ PER A LA CONVIVÈNCIA. UNA ALTERNATIVA PRO-SOCIAL
Masnou, F.
Eumo ; 1991

Resum: Mostra l'experiència sobre educació per a la convivència que inclou un anàlisi del perfil de l'infant pro-social. En la primera part es defineix què s'entén per conducta pro-social, situant parcialment aquesta conducta dins l'educació moral. En la segona i en la tercera part s'aplica un programa, es proposen unes pautes educatives per als mestres i unes activitats pensades per als nens i nenes.
Més informació


escrit; llibre (TT 152.4 ACC)
L'ACCIÓ TUTORIAL. AUTOCONCEPTE I AUTOESTIMA
Castillo Cervelló, R. M.; Hernández Agelet de Saracibar, M. C.; Jové Albareda, D.; Sol Pla, R.;
ICE Universitat de Lleida; 1996.

Resum: Material didàctic per treballar l'autoconcepte i l'autoestima. La finalitat d'aquest material és omplir de contingut aquella hora de tutoria que a la majoria dels centres consta a l'horari, però que en la pràctica, els tutors/es esdevenen únicament transmissors d'informació referent al centre (sortides extraescolars, activitats, avisos,...) o bé receptors de les inquietuds dels alumnes. El professorat que consulti aquest material ha de tenir en compte que la seva aplicació és essencialment pràctica, preveient les característiques pròpies de cada grup-classe, així com la diversitat a l'aula.
Més informació


escrit; quadern de treball (TT 152.4 VAL)

AUTOESTIMA.
Vallés, A.; Vallés, C.
Marfil; 1999

Resum: Quaderns de treball adreçats al 1r, 2n i 3r cicle d'educació primària amb la finalitat de tractar amb els alumnes els diferents aspectes que tenen a veure amb el concepte d'autoestima. Hi ha 14 unitats que es corresponen amb els següents temes: què és l'autoestima, la meua imatge, compartir, cóm em sent?, la meua amabilitat, ...seguisc sent amable, jo hauria de..., els meus pensaments, així sóc jo, la meua responsabilitat, per alçar l'ànim, els meus errors, la meua creativitat, respondre a les crítiques.
Més informació


escrit; quadern de treball (TT 152.4 VAL)

HABILITATS SOCIALS
Vallés, A.; Vallés, C.
Marfil; 1999

Resum: Quaderns de treball adreçats al 1r, 2n i 3r cicle d'educació primària per tractar amb els alumnes els diferents aspectes que tenen a veure amb les habilitats socials. S'estructura en 14 capítols que corresponen als temes següents: expressar els sentiments, posa't al meu lloc, solucionar problemes, com conversar, els gestos, saber dir no, queixar-se adequadament, com elogiar i rebre elogis, defensar els meus drets, demanar i fer favors, participar en el grup, resoldre conflictes, els xics amb les xiques, ja no em costa decidir-me.
Més informació


escrit; dossier (TT 152.4 SEG)

MEGAHABILIDADES. MATERIALES DE TRIUNFO
Rich, Dorothy; Segura Morales, Manuel; [traducció castellà]
Generalitat de Catalunya; 2002

Resum: Material adreçat als pares per tal que poguin ensenyar, a través d'activitats i jocs que es fan a casa, les habilitats bàsiques per viure. Però també és útil per als professors que volen orientar els pares en aquesta tasca.


escrit; llibre (TT 152.4 CAR)

EDUCACIÓ SOCIOEMOCIONAL A PRIMÀRIA. MATERIALS PRÀCTICS I DE REFLEXIÓ
Carpena, Anna
Eumo; 2001

Resum: Les aportacions científiques, d'una banda, i la reflexió sobre els canvis socials accelerats, de l'altra, posen de manifest la necessitat d'una educació que abasti el món complex de les emocions. Cal, doncs, que els centres educatius facin un replantejament de la tasca educativa i que sumin a la formació acadèmica (àmbit cognitiu de desenvolupament) una formació socioemocional, imprescindible per a la vida individual i en societat. L'autora proporciona eines per incorporar aquesta dimensió en l'educació dels infants a l'àmbit familiar i escolar. El llibre s'estructura en 4 grans blocs temàtics: autoestima, gestió d'emocions i de sentiments, empatia i resolució positiva de conflictes. Cada bloc consta d'un apartat teòric, que pretén contribuir a la reflexió sobre la pràctica educativa, i un altre de pràctic que inclou un bon nombre de propostes, activitats i recursos concrets d'intervenció psicoeducativa.
Més informació


escrit; dossier (TT 152.4 MAL)

UNA EXPERIÈNCIA EN HABILITATS SOCIALS
Carpena, A.; Aguilera, I.
Rosa Sensat; Diputació Provincial de Barcelona; 1999

Resum: Presentació d'una experiència de treball duta a terme en un CEIP de Terrassa entorn a la promoció de les habilitats socials que inclou, a més del marc teòric en que s'ubica l'experiència, instruments per detectar i analitzar comportaments concrets, el procès d'ensenyament-aprenentatge d'habilitats socials, així com una sèrie d'activitats i recursos que poden facilitar als educadors la seva intervenció.
Més informació


escrit; llibre (152.4 HOR)

EDUQUEM L'AFECTE. REFLEXIONS PER A FAMÍLIES, PROFESSORAT, PEDIATRES...
Horno Goicoechea, Pepa
Graó; 2004

L'autora, que és llicenciada en psicologia i responsable dels programes de violència domèstica i infantesa de la ONG Save the Children, ens fa palès en aquest treball la necessitat d'educar el sentiment de l'afecte. Comença parlant del desenvolupament evolutiu de l'afecte en les persones i de la necessitat de construir vincles afectius amb els altres. En el següent capítol analitza el paper dels conflictes en les relacions afectives, l'evolució que fan, el rol que juga l'afecte en un conflicte, el paper del perdó i del sentiment de culpa. Clou l'estudi manifestant la necessitat d'establir vincles afectius eficients amb els nostres fills i alumnes com a part de la tasca educativa. Afirma que és normal l'aparició de conflictes en les relacions amb els altres i que resoldre'ls adequadament acaba fent més forta qualsevol relació. Eduquem l'afecte, busca provocar en el lector una reflexió allunyada dels termes tècnics, però basada en l'aprenentatge que se'n deriva i en el paper que l'afecte té a les nostres vides i en qualsevol intervenció educativa que, com a persones i/o professionals, haguem d'emprendre.
Més informació


escrit; llibre; disc compacte

EMOCIONS I SENTIMENTS. CONTES I CANÇONS
Canal, Eulàlia; [text]; Julià, Carme; [il·lustracions]; Valverde, Àngel; Gelabert,Dàmaris; [música]; Canal, Eulàlia; [lletres de les cançons]
Tot Sona Rècords S.L.; 2003

Resum: Emocions i sentiments és un disc-llibre amb sis contes il·lustrats i un CD que inclou els contes i les seves cançons. Cada un dels contes tracta un tema que té a veure amb les emocions i sentiments que el nen experimenta al llarg del seu desenvolupament. El nen s'identifica amb els dubtes, les pors i les dificultats del protagonista. Pot ser un recurs útil per a pares i educadors per obrir un diàleg sobre el que el nen sent i pensa. Els contes són els següents: Blai el petit xai (la vergonya) narrat per Teresa Duran; La bruixa Pessigolla i el bruixot Culdesac (rivalitzar o compartir), narrat per Toni Albà; El petit Koala es queda sol (les pors), narrat per Àngel Llàtzer; La gallina Kiqueta (la frustració, saber perdre), narrat per Fermí Fernàndez; En Blai té un germanet (la gelosia), narrat per Emma Vilarasau.
Més informació


disc compacte
CONTES PER CONVERSAR
Fundació catalana de l'Esplai
Edex; 2006.

Resum: 44 històries en 2 CD: Contes per créixer i contes per continuar creixent. Les temàtiques dels contes s'estructuren en dos grans blocs: habilitats per a la vida (respecte vers un mateix, afrontar els desafiaments, manejar la tensió, relacionar-se iprendre decisions) i hàbits saludables (ús de medicaments, consum d'alcohol, consum de tabac, activitats i descans, alimentació, seguretat i higiene). Algunes d'aquestes històries són adaptacions dels àlbumns de cromos del programa l'aventura de la vida. D'altres, han estat escrites expressament per a la col·lecció. S'adrecen a nens i nenes de 7 a 11 anys.

CRÈDITS VARIABLES DE PSICOPEDAGOGIA
Crèdits en format word 1996-1997-1998
HABILITATS SOCIALS
- De bon rotllo: Em conec, em relaciono millor i aprenc a solucionar problemes (1996-97) Carme Torrents
- Com ens relacionem? (1996-97)
Maria Domènech
- Quina emoció? (1996-97) Vicenç Ferran
- Anar de "GUAI" Taller d'habilitats socials per a viure i conviure (1997-98). Josep M. Anglada
- Com sóc? Com em veig? (1997-98) Montse Talavera
- Habilitats de relació interpersonal (1997-98) Milos Salgueda
- Habilitats socials (1997-98) Marta arnaiz
- Pensa-t'ho (1997-98) Inmaculada Fernández
- Què ens importa? (1997-98) Montserrat Vallés
ARTICLES REVISTES EDUCATIVES
AULA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA. Maig 1998. Emociones y educación (Monogràfic).
CUADERNOS DE PEDAGOGÍA. Setembre 1997. Educación afectiva (Tema del mes)
CUADERNOS DE PEDAGOGÍA. Juliol-agost 1997. Inteligencia y afectividad(Tema del mes)
ESCOLA CATALANA (1998). Les emocions (monogràfic), 371. Juny
ESCOLA CATALANA (1998). L'afectivitat a l'escola (monogràfic), 348. Març
PERSPECTIVA ESCOLAR. Juny 2001. Les emocions en l'educació.

MATERIALS SERVEI EDUCATIU. DINÀMICA DE GRUPS.
Tècniques de grup. Sociometria

escrit; llibre (TT 301.18 VIL)

LA ANIMACIÓN DE GRUPOS
Vila Bruned, J.
Escuela Española;

Resum: L'autor pretén sensibilitzar al professorat sobre la dimensió latent dels grups. Parteix de la premisa que per entendre un grup no es pot atendre solament a la seva aparença, sino també, i sobre tot, a la seva realitat Aquesta realitat es troba molt sovint sotaterrada i viu en estat latent, sobre tot pel que fa al context escolar. Aporta nombrosos elements d'anàlisi i suggeriments d'activitats pràctiques per a incidir en aquest aspecte. És també una invitació a la reflexió grupal, amb espais propis per a fer-la, sobre tot en la seva primera part. Aborda diverses qüestions relatives al coneixement del grup com a entitat: estructura, condicions mínimes per a la existència, els rols i els lideratges.
Més informació


escrit; dossier
TT 301.18 ACC
L'ACCIÓ TUTORIAL. DINÀMICA DE GRUPS 1A PART
del Barrio Arranz, M., Portugués Lafuente, M. V., Sementé Segarra, E.,
ICE Universitat de Lleida; 1996

Resum: La finalitat d'aquest material és omplir de contingut aquella hora de tutoria que a la majoria dels centres consta a l'horari, però que en la pràctica, els tutors/es esdevenen únicament transmissors d'informació referent al centre (sortides extraescolars, activitats, avisos,...) o bé receptors de les inquietuds dels alumnes. El professorat que consulti aquest material ha de tenir en compte que la seva aplicació és essencialment pràctica, preveient les característiques pròpies de cada grup-classe, així com la diversitat a l'aula. La programació de dinàmica de grups que tenim a les mans ha estat elaborada a partir de l'experiència d'uns tutors. Tots els exercicis han estat experimentats amb els alumnes amb bons resultats.
Més informació


Més informació

escrit; llibre (TT 301.18 ARN)

APRENENTATGE EN GRUP A L'AULA
Arnaiz, Pere
Graó; 1987

Resum: Estudi de diferents tècniques d'agrupament d'alumnes dins de l'aula per millorar l'aprenentatge escolar. Hi ha tres parts diferenciades: 1era: marc teòric de l'ensenyament i l'aprenentatge en grup per tal de situar el tema. 2ona: estudi del grup concret: estructura, composició, líders..., és a dir la seva dinàmica interna i externa. 3era diferents tècniques d'agrupament en l'aula: assemblea, taula rodona, debat, flux d'idees, entrevista, dramatització... En l'explicació de cada tècnica hi ha els següents apartats: definició, objectius, com fer-ho a l'aula, funció del professor i observacions. Llibre interessant perquè explica de manera simple com treballar en grup a l'aula
Més informació


escrit; llibre (TT 301.18 BAN)

LA DINÁMICA DE GRUPO EN LA EDUCACIÓN: LA CONDUCTA COLECTIVA EN LAS CLASES DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA
Bany, Mary A.; Johnson, Louis V.
Aguilar; [Madrid]; 1970
El llibre aplica les teories psicològiques que estudien el comportament del grup en la pràctica de l'ensenyament. L'objectiu és ajudar el mestre en la seva tasca d'aconseguir un grup cohesionat i amb un alt nivell de col·laboració. L'obra substitueix els conceptes de disciplina i de manteniment de l'ordre pel que, modernament, s'entén per fomentar l'autodisciplina. En el llibre s'esbossen les característiques d'un grup humà i els factors que intervenen en el seu comportament. S'utilitzen exemples extrets d'experiències de professors per aclarir els conceptes i s'exposen tècniques per aconseguir canvis de comportament del grup.

Més informació

CRÈDITS VARIABLES DE PSICOPEDAGOGIA
Crèdits en format word 1996-1997-1998
DINÀMICA DE GRUPS
- Experiències en grup (1996-97) Blanca Baiges
MATERIALS SERVEI EDUCATIU. TÈCNIQUES D'ESTUDI
Tècniques d'aprenentatge i estudi. Metodologia de treball. Tècniques de treball intel·lectual i recerca

escrit; llibre (TT 371.32 GAR)

TÉCNICAS DE ESTUDIO. CONSULTOR COMBI VISUAL
García Font, J.; Méndez Vilaplana, E.; Ramón Domingo, J.
Didaco; 1992

Resum: El llibre vol ser una eina d'ajuda per a l'alumnat, ensenyants i pares a l'hora d'afrontar amb més garantia d'èxit els successius nivells educatius durant la vida de tot estudiant. De manera especial, emfasitza cinc capacitats: la motivació, l'atenció, la intel·ligència, la memòria i la voluntat. Proposa diversos qüestionaris orientats a reflexionar sobre la posició que cadascú adopta davant de cada una de les cinc capacitats esmentades abans.
Més informació


escrit; llibre (TT 371.32 NOG)

TÈCNIQUES D'APRENENTATGE I ESTUDI. APRENDRE A L'ESCOLA
Noguerol, A.; Luzon, J.
Graó; 20061989

Resum: El llibre orienta l'organització de les activitats escolars perquè articulin coherentment els diversos procediments que els alumnes han de dominar. No és pròpiament un llibre de tècniques d'estudi adreçat als alumnes. Està estructurat en funció de la classificació de les tècniques segons la funció predominant que tenen respecte a la captació, elaboració i comunicació de la informació. De cada tècnica s'aporten els aspectes teòrics, els paràmetres que cal preveure en la seva introducció dins del conjunt de matèries del curs i la seva avaluació
Més informació


escrit, llibre (TT 371.32 EVA)

LA GESTIÓN MENTAL. OTRA FORMA DE VER Y ESCUCHAR EN PEDAGOGÍA
Évano, Ch.
Graó; 2006

Resum: Enfocament pedagògic eficaç, per buscar l'origen de la incomprensió que experimenten els ensenyants en situacions en les que un/a alumne/a es bloqueja davant una evidència o s'aferra a hàbits que l'impedeixen progressar en el seu aprenentatge. Explica els fonaments de la gestió mental, basats en la pedagogia de l'evocació, que permet individualitzar els mètodes didàctics en funció dels perfils pedagògics de l'alumnat. Presenta indicacions pràctiques, recolzades en l'experiència personal i en testimonis del professorat i l'alumnat. Presenta diversos exemples i estudi de casos de primària i secundària.
Més informació


escrit; llibre (TT 371.32 MUL)

DE LA MÀ DE MULTIFIN APRENDRE ORGANITZACIÓ
ACV; 1994

Resum: És una eina per als mestres i educadors per treballar a l'escola coneixements d'interès pedagògic mitjançant activitats pràctiques. És una introducció a l'escola dels principis generals d'organització que s'apliquen en el món laboral. Fa propostes de treball concretes per a un bon coneixement i assimilació del concepte de temps.
Més informació


escrit; llibre (TT 371.32 APR)

APRENDER A SUBRAYAR
Clemente Carrión, A.; Gimeno Collado, A.; García-Ros, R.; Aparisi-Amoròs, M. D.
Siglo Veintiuno de España; 1992

Resum: "Aprendre a subratllar" és un programa d'instrucció en l'estratègia del subratllat d'aplicació directa a l'aula i dirigit a estudiants de cicle superior de primària i educació secundària. Mitjançant aquest programa es pretén que l'alumne aprengui a subratllar correctament, per tal que aplicant aquest aprenentatge el seu rendiment escolar es vegi afavorit. El llibre esta dividit en dues parts, en la primera part se'ns explica la fonamentació teòrica d'aquest programa i en la segona part el desenvolupament del programa detallen els objectius del mateix i com és porta a terme, explicant el que es fa en cada una de les set sessions que formen el programa. És un material de treball, de molta utilitat per als professionals de l'ensenyament interessats en la utilització de tècniques d'estudi per afavorir l'aprenentatge dels seus alumnes.
Més informació


escrit; llibre; obra col·lectiva (TT 371.32 ARN)

CONEIXEMENT DE LA SITUACIÓ DE L'ALUMNE: ELEMENTS METODOLÒGICS
Arnaiz Pascula, P.; Gil Bussalleu, T.-N.; Heras Vallès, M.; Navarro Aranda, E.;
Departament d'Ensenyament; 1988

Resum: Descripció d'unes orientacions sobre el plantejament i l'organització de la metodologia d'estudi dels alumnes a l'ensenyament secundari tenint com a punt de referència el coneixement de les necessitats, aptituds i interessos de l'alumne. El procés està orientat vers la consecució sistemàtica i intencional d'uns objectius fixats prèviament i ajustats al procés del seu desenvolupament en el contacte permanent amb la realitat. Exposició de la necessitat pròpia de treball personal i col·lectiu dels docents, d'observar tot allò que succeeix en el procés educatiu en la perspectiva de conèixer amb claredat les fites i d'assegurar que s'és en el bon camí pel que fa als resultats. S'inclouen uns models pràctics i eines concretes per emprar a classe. Descripció de la incidència dels Elements Metodològics en el procés d'aprenentatge en què s'hi inclou un material pràctic que conté suggeriments sobre el lloc d'estudi, els recursos d'utilitat i la planificació i l'organització del temps d'estudi diari, com també una extensa relació d'exercicis que en faciliten l'ús.
Més informació


escrit; disseny curricular; llibre (TT 371.32 ARN)

LA LECTURA
Arnaiz Pascula, P.; Gil Bussalleu, T.-N.; Heras Vallès, M.; Navarro Aranda, E.;
Departament d'Ensenyament; 1990

Resum: Aquest llibre s'ha pensat per donar cobertura a les necessitats que planteja la implantació de la Reforma del sistema educatiu. La finalitat d'aconseguir aportar el màxim de recursos al professorat que siguin sensibles a les diferents característiques que presenta l'alumnat, va menar el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a dissenyar una col·lecció que sota el títol genèric de Mòduls de Tècniques d'Estudis, cobrís en part aquesta demanda. "Mòduls de Tècniques d'Estudis, 1 La Lectura", és el primer de la sèrie i l'objectiu dels autors és oferir al professorat de secundària elements que de forma interdisciplinar ajudin a fer competent l'alumnat en la creació de l'hàbit de la comprensió i l'expressió, per tal de fer-lo responsable davant l'accés a la informació d'índole diversa.
Més informació


escrit; llibre; obra col·lectiva (TT 371.32 ARN)

EL TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
Pérez Aznar, X.; Riart Vendrell, J.; Serrabona Mas, J.; Arnaiz Pascual, P.; Gil Bussalleu, Teresa-Natàlia; Navarro Aranda, E.
Departament d'Ensenyament; 1993

Resum: Eina didàctica per a l'elaboració de nous materials i actuacions per fer a l'aula. El mòdul està dividit en tres parts: la primera part tracta sobre qüestions generals per utilitzar el llibre i amb orientacions metodològiques per elaborar un programa global de tècniques d'estudi. La segona i tercera part estan pensades per treballar la recollida d'informació oral i el tractament de la informació. S'hi inclouen exemples d'activitats com: el subratllat, el resum, l'esquema, la definició, els recursos gràfics, l'ús del llibre, la recerca bibliogràfica, el treball en grup, el comentari de text, el treball monogràfic, les estratègies d'estudi d'una unitat de treball, la memòria i la preparació d'exàmens. Totes aquestes tècniques d'estudi afavoreixen que els alumnes aprenguin els procediments curriculars i també s'hi inclouen activitats d'autoavaluació perquè tinguin coneixement del seu procés d'aprenentatge.
Més informació


escrit; llibre (TT 371.32 AYM)

L'EXPRESSIÓ DE LA INFORMACIÓ: ORAL, ESCRITA I NO VERBAL
Aymerich Barbany, C.; Aymerich Barbany, M.

Resum: Quart i darrer llibre de la sèrie "Mòduls de tècniques d'estudi", l'objectiu del qual és afavorir els procediments d'aprenentatge quant a l'expressió. Relació d'exercicis per realitzar activitats d'ensenyament-aprenentatge de l'expressió oral, escrita i no verbal, a fi d'estimular en els alumnes l'esperit d'iniciativa i col·laboració. Els mòduls comprenen dos eixos: la situació de l'alumne/a: coneixement de la situació personal i de grup i elements metodològics; la metodologia didàctica del professor/a: tècniques de recollida d'informació oral, tècniques de recollida d'informació escrita, tècniques de tractament de la informació, tècniques d'expressió oral, l'expressió escrita, l'expressió no verbal. El material pretén ser pràctic, operatiu i experimental. S'estructura en quatre parts: breu teoria específica de l'exercici concret; fitxa-guia on s'indica els objectius, les tasques, la metodologia, el material i el temps aproximat de la sessió; model del professor on s'inclouen les orientacions o, si escau, les claus correctores de l'exercici; model de l'alumne/a que consta de textos diversos, indicacions de com treballar-los, qüestionaris, fulls d'avaluació i fulls de treball.
Més informació


escrit; llibre (TT 371.32 PUI)

APRENDRE A APRENDRE. EINES D'ESTUDI
de Puig, Irene
Empúries; 1989

Resum: Tracta fonamentalment sobre com estudiar, planteja una revisió de les habilitats, per tal de millorar la capacitat intel·lectual i el rendiment. Està enfocat a l'ensenyament secundari, especialment a l'etapa 12-16. No cal llegir el llibre de la primera pàgina a la darrera, es pot decidir quins aspectes o seccions interessa més reforçar. Conté exercicis i estratègies per a les activitats de l'estudiant: com llegir més de pressa i més bé, com escriure correctament, com fer un treball, com expressar-se en públic.... Està estructurat en 6 parts; l'estudi,escoltar i parlar, llegir, escriure, procediments metodològics i tècniques específiques.
Més informació


escrit; llibre; llibre d'exercicis (TT 371.32 DIA)

LLEGIR PER APRENDRE
Díaz, E.; Martí, F.; Farró, L.
Eumo; 1992
Resum: És un llibre d'exercicis que ofereix, de manera sistemàtica i gradual, estratègies i recursos per augmentar la comprensió lectora i per assolir progressivament les tècniques d'estudi. Els exercicis del llibres, a més de crear uns hàbits lectors en l'alumne, afavoreixen la reflexió sobre el procés d'aprenentatge i la deducció dels continguts teòrics. El material es presenta dividit en dos blocs. El primer treballa aspectes bàsics i generals, com són la concentració, la selecció d'informació, l'organització del text, etc. La segona part se centra en tres de les tècniques més necessàries i útils per al treball com: el subratllat, l'esquema i el resum
Més informació


escrit; llibre (TT 371.32 GAR)

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA ESO Y EPA
Gargallo López, Bernardo
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.; CIDE ; 2000
Resum: El llibre, de caire molt tècnic, s'inicia amb una conceptualització i una classificació de les estratègies d'aprenentatge. Expliquen el desenvolupament de la investigació i els seus objectius que són: Millorar les estratègies d'aprenentatge dels grups que experimenten la investigació, incrementar el seu rendiment acadèmic i analitzar l'eficàcia del programa segons les variables de sexe, curs i tipus de centre. Dedica el darrer capítol a analitzar les dades de la investigació.
Més informació


escrit, llibre (TT 371.212 EJE)

EJERCICIOS PRÀCTICOS. CÓMO ESTUDIAR/2
Valles Arandiga, A; Yuste Hernanz, Carlos
CEPE SL; 2001
Material de recolzament bàsic per entrenar l'alumnat a controlar els factors psicofísics que l'envolten en la seva tasca d'estudiant, ajudant-lo a organitzar tots aquells recursos, mitjans materials i estructurals que li facilitin la tasca de l'aprenentatge de tècniques d'estudi. Es treballen habilitats com ara el subratllat, l'esquematització, la memorització, l'elaboració de fitxes, l'anàlisi de procediments gràfics..., amb l'objectiu d'aconseguir que la formació instrumental de l'alumnat, tingui un caràcter globalitzador, integral i operatiu, i es puguin aplicar les habilitats adquirides en la tasca d'estudiant i en l'adaptació al medi social.


escrit; llibre (TT 371.32 CAS)

ESCRIURE. PER COMUNICAR-ME, PER DIVERTIR-ME, PER ESTUDIAR. EXPRESSIÓ ESCRITA 12/18. 3 VOLUMS.
Cassany, Daniel; Luna, Marta; Sanz, Glòria;
Cruïlla; Ediciones SM; 1989
Resum: Aquests libres ensenyen a escriure per aprendre, per divertir-se i per estudiar. Tot ve presentat de forma molt amena i divertida.
Ajuden a l'estudi treballant el recull d'informació, els suports a l'estudi, l'anàlisi i transformació de textos i els exàmens. Tracten els següents temes:

Volum 1: Subratllar i marcar un text. fitxes. Suports gràfics. apunts i notes i exàmens de resposta tancada

Volum 2: Diccionaris i llibres de consulta. Esquemes i apunts. Forma dels textos. Resums i exàmens de preguntes curtes.

Volum 3: Índexs i bibliografia. Treballs. Continguts i desenvolupament d'un text i exàmens amb desenvolupament d'un tema.

EL JOC DE PENSAR
Alsinet, Josep; Santamaria, Josep
Raima; <Moià>; Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa
Resum: El llibre és un crèdit variable interdisiplinari de llengua i matemàtiques. El seu objectiu és que l'alumne aprengui a plantejar i resoldre problemes de tipus variat. Intenta que practiqui estratègies útils de recuperació de la informació i que descobreixi en l'acció de pensar una vessant lúdica que l'estimuli i interessi. Entre d'altres, en l'àmbit de llengua i matemàtiques treballa aspectes com: informació explícita i implícita, les funcions bàsiques d'un procés de raonament, els jocs, les connectives bàsiques, mecanismes d'inferència lògica i l'elaboració de "taules de veritat", ...

6 quaderns del Guix dos que inclouen una unitat didàctica de treball de les diferents tècniques d'estudi a l'ensenyament secundari obligatori. És un material fotocopiable
CRÈDITS VARIABLES DE PSICOPEDAGOGIA
Crèdits en format word 1996-1997-1998
TÈCNIQUES D'ESTUDI
- Aprendre a aprendre (1995-96) Montserrat Mallofré
- Tècniques d'estudi (1995-96) Neus Ferrer i Montserrat López
   


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


CRP Pallars Jussą