PINZELLADES HISTÒRIQUES

InvesJove, Investigació i recerca a l'educació secundària s'inicia el curs 2007-2008 amb l'objectiu de potenciar la investigació i la recerca a l'educació secundària. Inicialment les actuacions s'adrecen a l'alumnat de batxillerat. El nom Investigació i recerca a l'educació secundària es proposa amb la intencionalitat de deixar oberta la possibilitat de desenvolupar propostes dirigides a l'ESO i la formació professional.

L'inici del projecte invesJove coincideix amb el desplegament de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA). Aquest institut afavoreix i dóna suport a l'experiència i a la incorporació de la comarca gironina de la Cerdanya.

InveJove abraça diferents actuacions: tallers a centres, jornades i una publicació. Cada servei educatiu contextualitza les actuacions al seu territori i segon les necessitats dels respectius centres.

Els tallers a centres són: La intervenció oral en un grup. Obstacles i recursos adreçat a l'alumnat de 2n de batxillerat i Tècniques de redacció d'un treball de recerca, adreçat a l'alumnat de 1r de batxillerat.

Quant a l'organització de les jornades i amb la finalitat de minimitzar el nombre de desplaçaments s'ha distribuït el territori en tres zones d'actuació: Alta Ribagorça – Val d'Aran, Pallars Jussà - Pallars Sobirà i Cerdanya – Alt Urgell. Se n'organitzen tres, una a cada zona i l'alumnat de 1r de batxillerat assisteix, com a públic, a la que es realitza a la zona on pertany el respectiu institut. En canvi l'alumnat de 2n de batxillerat pot presentar els seus treballs a qualsevol de les jornades.

La publicació, en suport paper, és un recull de text-resum dels treball de recerca que es mostren a les jornades. Aquest llibre es presenta a les jornades del curs següent.

Resum de les jornades i publicació InvesJove

Lloc-Data

Programes-Cartells

Publicació

I  JORNADES - 2008

Tremp, 28 d’abril

Vielha, 21 d’abril

II  JORNADES - 2009

Pont de Suert, 31 de març

Seu d’Urgell, 2 d’abril

Sort, 26 de març

III  JORNADES -  2010

Puigcerdà, 11 de març

La Pobla de Segur, 9 d’abril

Vielha, 23 de març

IV  JORNADES -  2011
Puigcerdà, 1 d’abril
Pont de Suert, 16 de març
Sort, 30 de març
V  JORNADES - 2012
Puigcerdà, 31 de març

Tremp, 19 d’abril

Vielha, 27 de març

VI  JORNADES - 2013
Puigcerdà, 22 de març
Pont de Suert, 4 d’abril
Sort, 21 de març
VII  JORNADES - 2014
Puigcerdà, 7 de març

La Pobla de Segur, 25 de marçl

Vielha, 28 de març

VIII  JORNADES - 2015
Sort, 27 de març
Puigcerdà, 27 de març
Pont de Suert, 10 d'abril
IX  JORNADES - 2016
Vielha, 26 de febrer
Puigcerdà, 18 de març
Tremp, 31 de març
X  JORNADES - 2017
Sort, 6 d'abril
Puigcerdà, 7 d'abril
Pont de Suert, 21 d'abril
XI  JORNADES - 2018
Vielha, 23 de març
Puigcerdà, 3 d'abril
Tremp, 5 d'abril
XII  JORNADES - 2019
Pont de Suert, 29 de març  
Sort, 4 d'abril
Puigcerdà, 12 d'abril
 
Diploma per l'alumnat