FEM L'AGENDA 21 ESCOLAR
CONVIURE I TREBALLAR JUNTS

 

Acta de compromís de l'Agenda 21 Escolar.
Amb la signatura d'aquesta acta, els centres educatius de Sabadell, ens comprometem a participar en el Programa de l'Agenda 21 Escolar, endegat per l'Ajuntament de Sabadell i el Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Occidental I, de la Generalitat de Catalunya. L'Agenda 21 Escolar és un programa que treballa amb línia amb els grans objectius globals de la lluita contra l'escalfament global, la qualitat de l'aire o dels recursos hídrics i energètics, la pèrdua de biodiversitat o la qualitat alimentària, tenint en compte el reptes intergeneracionals que se'ns plantegen.
Des de la comunitat educativa contribuïm mitjançant l'educació de les persones que gestionaran el futur de la ciutat i del planeta. Amb la implicació del professorat, de l'alumnat i de la comunitat educativa, promourem una gestió del nostre centre més sostenible i una educació en els valors de la sostenibilitat, com també treballarem per influir en el nostre entorn més proper, Sabadell, que avanci en matèria de sostenibilitat. A través de la participació en el programa de l'Agenda 21 escolar de Sabadell, estem plenament adherits a la xarxa d'escoles per la sostenibilitat de Catalunya, que engloba 850 escoles que treballen per la sostenibilitat del nostre país.

Sabadell 20 d'octubre 2010


 
RECURSOS EN LÍNIA que podeu trobar a la nostra web sobre Sostenibilitat
http://www.xtec.cat/crp-sabadell/
Ajuntament de Sabadell Ajuntament de Barcelona. Agenda 21
Escola oberta - medi ambient Medi Ambient. Fundació Territori i Paisatge
Energies renovables i estalvi energètic
Escoles verdes
L'aigua del Maresme. Programes innovació. Educació ambiental
Parcs naturals. Recursos d'Educació ambiental.Medi Ambient i Habitatge
Wikipedia L'ESO va que vola. Vine amb bici a l'institut.
Paisatge. Programa medioambiental educ@lia Ciberteca. Ciència i mediambient educ@lia
Unescocat. Sostenibilitat Consum d'aigua. Reflexió sobre el consum exagerat d'aigua.
Sostenible. Revista de la xarxa de ciutats i pobles. Escola del consum. Agència Catalana del consum
 
CRP del Vallès Occidental I - Sabadell - S. Quirze del Vallès
Curs 2010-2011