Escoles bressol
MATERIALS ESCOLES BRESSOL - Sabadell
 IIIª JORNADA
Materials:
L'infant capaç.
Conferència a càrrec de Carles Parellada
CRP del Vallès Occidental I - Sabadell - S. Quirze del Vallès
Curs 2008-2009