Grups treballs i Seminaris coordinació
 

Grup de treball: Educació Física

Grup de treball: Llengua Anglesa a Primària
Grup de treball: Matemàtiques a secundària
Grup de treball: Reflexió pedagògica d'educació infantil i primària. Repensem l'escola
Grup de treball: Educació Musical a Primària
Grup de treball de coordinació de mestres d'audició i llenguatge
Grup de treball: Ràdio i entorn (Zona Sud)
Grup de treball: Ràdio a l'escola
Seminari de coordinació: Escoles bressol
Seminari de coordinació: Caps d'estudi Primària
Seminari de coordinació: Directors Primària
Seminari de coordinació: TIC
Seminari de coordinació de secretaris en centres de primària
Seminari de coordinació: Biblioteca escolar
Seminari de coordinació: Agenda 21 escolar
CRP del Vallès Occidental I - Sabadell - S. Quirze del Vallès