VISITA BIBLIOTECA CAN BUTJOSA
CURS 2008-2009

VISITA DELS RESPONSABLES PUNTEDU QUE ASSISTEIXEN AL SEMINARI DE BIBLIOTECA ESCOLAR, A LA BIBLIOTECA CAN BUTJOSA

La biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa va néixer el 10 d'abril de 1983 fruit d'un conveni entre la Generalitat i l' Ajuntament de Parets i és una de les poques biblioteques especialitzades per a nens que existeixen a Catalunya.

     La característica física més diferenciada és que ocupa una casa de pagès reutilitzada, redistribuida per tal d'acollir l'actual biblioteca de Can Butjosa. En aquest moment, compta amb un fons de 24.000 llibres de 68 països diferents i un llarg camí fet al voltant de tres objectius educatius prioritaris:
  Podeu visitar la web de Can Butjosa  

     Ajudar els nens i joves a esdevenir uns bons usuaris de biblioteca que s'hi moguin amb facilitat, que no tinguin bibliotecofòbia, que sàpiguen trobar la informació que desitgen mitjançant els catàlegs, que coneguin les normes de la biblioteca i les compleixin i que siguin conscients dels serveis que, com a usuaris, tenen dret a rebre.
 

     Ajudar els nens i joves a esdevenir uns bons lectors que sàpiguen triar llibres atractius o que els interessin i que això els porti a desitjar-ne d'altres, que descobreixin el gust de llegir en llibertat, és a dir, escollir què, com i de quina manera i que ho puguin dur a terme a la nostra biblioteca.
 

     Ajudar els nens i joves, com a persones que formen part d'una societat, a adquirir uns hàbits de comportament específics que els enriquiran i els ajudaran a integrar-se a la comunitat i al país on viuen.
 

La nostra biblioteca va decidir associar-se a la UNESCO l'any 1995, moment des del qual va passar a pertànyer a la UNAL i al Grup de Biblioteques Catalanes Associades a aquesta organització. Va guanyar el rècord català del lector amb edat més precoç l'any 1996.

 

CRP Vallès Occidental I
Curs 2008-2009