Camp de Futbol "La Batlloria"

Instal lació esportiva

Sant Celoni
 
 
Adreça :
Barri de "La Batlloria" 08470

Telèfon: 938470011

 

 

 

Propietat:Ajuntament.

Nombre d'espais esportius: 01 camp de futbol.

0 0 0 0 0