Piscina Municipal

Instal lació esportiva

Sant Celoni
 
 
Adreça :
Pg.de la Rectoria Vella 08470

Telèfon: 938670493

 

 

 

Propietat:Ajuntament

Nombre d'espais esportius: 01 piscina descoberta.

0 0 0 0 0