Camp de Futbol

Instal lació esportiva Camp de Futbol -

Cànoves i Samalús
 
 
Adreça: Cra.Cànoves-La Garriga 08440

Telèfon: 938 71 00 18Ajuntament

 

Gestió: Ajuntament. Nombre d'espais esportius:01 Camp de Futbol. 0 0 0 0