Creu de la Serreta

Itinerari

Cardedeu
 
 
Adreça: A migdia del nucli urbà de Cardedeu,dalt dún turó.

Telèfon:

 

Malgrat que no té valor artístic, és record de la Missió del 19287 i assenyala,en un indret visible de molt lluny,on comença