Jeni Sport

Instal lació esportiva

Cardedeu
 
 
Adreça: C/Verge del Pilar,s/n 08440

Telèfon: 938 71 19 90

 

Propietat:Centre privat. Nombre d'espais esportius:04 Sales especialitzades;01 sala 0 0 0 0