Embassament de Santa Fe

pantapetit de santa fe.jpg (13164 bytes)Indret

Fogars de Montclús

Hi ha dos embassaments que retenen les aigües de la riera de Gualba

El més antic està mig destrït,és l'embassament conegut perl'Estanyol i situat just sota l'Ermita,és ja gairebé reblert de llod.

 

panta2.jpg (4973 bytes) panta1.jpg (8716 bytes)