Cau de la Mostela I,II

Monument històric - artístic

Llinars del Vallès
 
"Cova sepulcral" Propia de l'Edat de Bronze i dels inicis de l'edat de Ferro.Consisteix en l'aprofitament funerari de coves, baumes i escetxes. Els difunts eren objecte d'ofrenes:gerres de ceràmica, estris de sílex, destrals, agulles d'os,collarets,etc.