Pedrera de Can Collet

Empresa

Llinars del Vallès
 
Adreça: Ctra. BV-5013, de Cardedeu a Dosrius, fins a Can Collet, agafar camí molt ample fins a mig camí de l'Església del Coll

En aquesta pedrera es pot observar com es feia l'extracció de la pedra a muntanya oberta. El mineral que s'extria era el granit.