Piscines de Llinars

Instal lació esportiva

Llinars del Vallès
 
Adreça: C/Porvenir,s/n 08450

Telèfon: 938410721

Descripció – Explicació:

Aquesta zona forma part d'un complex, lluny de trànsit intens, situat prop del riu Mogent, i essent per tant una zona tranquil·la i d'interès pel municipi, per tal de fomentar el caràcter lúdic del riu que està en procés de recuperació ambiental.

Els accessos a aquesta zona des del nucli urbà es poden fer mitjançant vehicles a través de la Travesia comas i Masferres, o a peu a través d'un pas soterrani per sota de la via fèrria que permet un molt ràpid desplaçament des de l'escola Damià mateu i la Plaça Santa Maria.

Existeixen dos zones principals, a la primera s'hi accedeix des de l'entrada principal, i s'hi troba una piscina infantil i una de mitjana per adults, de mides no professionals. Des d'aquest punt podem accedir a la segona zona on es troba la piscina gran de competició.

Els solar està format per una supeficie de 7854m2, dels quals 3.059m2 es dediquen a l'activitat de piscines, 1644 m2 a altres activitats esportives, 615 m2 a anexos a les mateixes i la resta són exempts a aquests equipaments.