Aparcament Sant Marçal

Indret

Montseny
 
 
Adreça:

Telèfon:

 

El Turó de sant Marçal està situat al N del Montseny a 1523 m.