Biblioteca Municipal

Arxiu - Biblioteca

Montseny
 
 
Adreça: Casal de Cultura. Dissabtes, diumenges i festius de 11 h a 1 h

Telèfon: Tel. 8473003 Secretaria Ajuntament

 

Llibres de consulta i lectura (documents, novel.les, etc). Cal