La Calma

Indret

Montseny
 
 
Serralada Pre-litoral  

Altiplà allargassat amb ondulacions suaus,en el qual s'alcen el

Puigdrau(1350m.) i el Tagamanent(1055m.) que s'estén cap a la

comarca veïna d'Osona