Piscines del Montseny

Instal lació esportiva

Montseny
 
 
Adreça :
Cra.Sta.MªPalautordera 08460

Telèfon: 93

 

 

 

Propietat:Centre privat.

Nombre d'espais esportius:01 piscibna descoberta.

0 0 0 0 0