Ca l'Esteper i Vallescà

Monument històric - artístic

Sant Antoni de Vilamajor
 
 
Adreça:

Telèfon:

 

Té elements antics que es creu que eren una capella i és documentada des del 1212.