DESCOBERTA DE L'ENTORN
APORTACIONS DE EXPERIÈNCIES O DOCUMENTS RELACIONADES AMB L' ÀREA 2
Sortides al Barri
Equip de mestres de l' Escola Bressol Roure
A. al congrés de Barcelona
htttp://www.bcn.es/IMEB/pec/cat/pdf/93.pdf
 

Pas a l'Escola Gran
Roser Caballé,Enriqueta Gímenez,Maria Jovellar i Núria Novell. Arxiu pdf
Aportacio al Congrés de Barcelona
http://www.bcn.es/IMEB/pec/cat/pdf/98.pdf
 

El pas de l'escola bressol al parvulari
Equip de mestres de l'Escola Bressol Municipal Pla de Fornells
A. al COngrés de BArcelona
http://www.bcn.es/IMEB/pec/cat/pdf/101.pdf
 

La fira de la tardor
Experiencia de l'escola Bressol Les Torretes de Martorell.Recull de l'espai el safareig
http://www.xtec.es/~ccols/intercan/martorell/tardor2004/02.htm
 

Decoració de carnaval
E.B Municipal Ralet ,ralet.Experiencia recullida per l'espai Safareig
http://www.xtec.es/~ccols/intercan/raletralet/ralet1.htm
 

La titella cargolina
Experiencia .Dolors Caseles Vic.Recollida per l'espai Safareig.
http://www.xtec.es/~ccols/intercan/titella/titella.htm
 

lExperimente amb marro de cafè
Experiència de E B Torredembarra.Recollida per l'espai Safareig
http://www.xtec.es/~ccols/intercan/torredembarra/torredembarra.htm
 

Experimentem amb l'aigua
Experìencia de l' EB.La cuca Fera
http://www.xtec.es/~ccols/escoles/cucafera/aiguampolles/aiguampolles.htm
 

Les beines de les mongetes seques
Experiencia de l' E.B Municipal la Cuca Fera
http://www.xtec.es/~ccols/intercan/beines/beines.htm
 

Bassals i pastetes
E.B La Cuca Fera-. Recull d'experiencies en l'Espai el Safareig
http://www.xtec.es/~ccols/escoles/cucafera/bassals/bassals.htm
 

Les caixes d'experimentació
Escola Bressol Municipal de Manlleu
http://www.xtec.es/~ccols/intercan/manlleu/manlleu.htm
L'educació ambiental a l'escola Bressol Albí
Carme Cisneros Montaña i Equip d'Educadores /arxiu pdf
Aportació al Congrés de Barcelona
htttp://www.bcn.es/IMEB/pec/cat/pdf/90.pdf