Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Occidental IV - Sant Cugat
ciberbullyngciberbullyng
XERRADA CIBERBULLYING - 2016
EXPERIÈNCIA APS PRIMÀRIA-SECUNDÀRIA

RECULL DE L'EXPERIÈNCIA 
Dins del Seminari de coordinació entre primària i secundària, l'Institut Leonardo da Vinci de Sant Cugat, prepara, dins de tutoria de segon d'ESO, xerrades per l'alumnat de sisè de les escoles Catalunya, Turó de Can Mates i L'Olivera, sobre ciberbullying.

ciberbullyng

  DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT
 


L' alumnat de 2n d’ESO (36 alumnes aprox.) prepara la xerrada per a l'alumnat de sisè de les escoles Catalunya i Turó de Can Mates.

Què fan?

1. Cerquen informació sobre què és ciberbullying i adquireixen conciència coneixements i criteris sobre el tema.
2. Seleccionen i adequen la informació per a la presentació als seus companys.
3. Van a les classes i fan l'exposició oral als alumnes, tenint en compte molts aspectes didàctics per fer més entenedora, participativa i dinàmica la xerrada:

  • Presentació molt atractiva i clara del contingut mitjançant un power.
  • Dinamització de la participació activa dels alumnes amb preguntes, enquestes.
  • Visionat de vídeos, molt interessants, per acabar d'incidir en els continguts clau.
  • Taller de jocs amb ordinador sobre ciberassetjament


L'alumnat de 6è (100 alumnes aprox.) de les escoles es preparen per la visita amb activitats prèvies i posteriors a la visita.

Què fan?

1. Reben la xerrada.
2. Fan preguntes.
3. Acorden aplicar alguns acords per participar en les xarxes socials d'una forma segura i respectuosa. 
curs 2015/16