Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Occidental IV - Sant Cugat del Vallès
 
Educació emocional
recursos on line
llicències d'estudis
ponències i articles
mediació
altres links
       
Actualització 3/04/2009


Llicències d'estudisConviure a l'escola per a viure al món. Estratègies per a la millora del clima de l'aula.
Anna Maria Comas Arbós (curs 2006/07)

Antropologia de la mort i el dol. Pautes d'intervenció a l'escola
Concepció Larrull Bertran (curs 2004/05)

Elaboració d'un material interdisciplinari per treballar conjuntament des de l'àrea de Llengua o Tutoria les competències socials
Consol Lumbierres Naya (curs 2003/04)

El treball de centrament a l'escola. Intel·ligència emocional a través del cos
Rosa Cases Caminal (2003/04)

Emocions i educació emocional: una perspectiva integradora.
Cristina Carrasco Martínez (curs 2003/04)

Tècniques de relaxació vivencial aplicades a l'aula: Disseny, aplicació i avaluació d'un programa de conscienciació psicocorporal per afavorir l'educació emocional i la millora del rendiment acadèmic.
Lluís López González (curs 2002/03)

L'educació emocional, una eina per la convivència en educació infantil (0-6). Una responsabilitat compartida amb les famílies.
Sílvia Palou Vicens (curs 2001/02)

Anàlisi de les estratègies d’aplicació d’un programa de Competència Social dirigit a millorar la convivència escolar i fomentar la cultura de Mediació en contextos de baix nivell socio-cultural
Anna Pérez Viñas (curs 2001/02)

La ment zapping. La manca de concentració a l'E.S.O. a l'àrea de Ciències Socials: estudi de la situació i proposta d'intervenció en educació emocional Eugènia de Pagès i Bergés (curs 2000/01)

Les tècniques teatrals en el desenvolupament i en l'entrenament de les competències socials
Joan Hervàs Martínez (curs 2000/01)

La construcció de les competències lingüístiques i la seva relació amb la intel.ligència emocional.
Josepa Gómez (curs 1999/2000)

Recerca teòrica interdisciplinar per a la realització d'una experiència pilot d'educació en valors i educació per a la salut física, emocional i mental des de l'àrea de filosofia.
Susanna Martínez Villagrasa (curs 1999/2000)


Pedagogia de la vida i de la mort: eines d’acció tutorial i propostes didàctiques per a l’educació primària
Anna Nolla i Casals
(curs 1999/2000)

La lectura com a experiència educativa per a l'adquisició de valors i el desplegament d'habilitats cognitives i socials.
Sílvia Gisbert i Sagués
(1998/99)

Habilitats socials i educació de valors des de l'acció tutorial.
Anna Carpena (1998/99)


Curs d’alfabetització emocional.
Manel Güell. (curs 1997/98)

Valors i felicitat: Educar per a l’acceptació del fracàs, la pèrdua, el sofriment i la mort
Joana Giralt Bolasell. (curs 1997/98)

Estratègies per a establir un clima escolar positiu que eviti les relacions de conflicte dins la secundària obligatòria.
Roser Viladot Aguayo
(curs 1997/98)


PONÈNCIES
ARTICLES
...

 Educació emocional
J. Collell, C. Escudé. Traç. Revista dels mestres de la Garrotxa n. 37
pp. 8-10

Educació emocional.
Jornades, enllaços, ponències, experiències. IES Puig Castellar. Molt interessant


Dirigir y educar con Inteligencia Emocional

BEGOÑA IBARROLA L. DE DAVALILLO. Psicóloga Especialista en Programas de Inteligencia Emocional aplicada a la Educación. Ponencia del VII Congreso de Educación y Gestión.

Inteligencia emocional y educación moral. Félix García Moriyon, de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid

Competència social, programes de prevenció de conductes negatives.
Cesc Notó


ALTRES

Molt interessants!!
Educación emocional y competencias básicas para la vida. Revista de Investigación Educativa (RIE), 21, 1, 7-43.
Rafel Bisquerra, 2003

COMPETÈNCIA EMOCIONAL I SOCIAL, CONVIVÈNCIA
Pàgina personal de Cesc Notó, professor de l'IES Leonardo da Vinci
Recursos, experiències, materials, aplicacions, consultori...del programa del Manuel Segura i Margarita Arcas


De la cultura de l'estruç a la cultura de l'excel·lència
Xerrada sobre l'Educació Emocional a l'Escola Bressol Pla de Formació Sant Cugat (24/4/02)

La intel·ligència emocional
Resum de la xerrada de Ferran Salmurri als pares i mares del CEIP Jacint Verdaguer de Sant Sadurní d'Anoia

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

altres links


curs 2008/2009