Servei Educatiu del Vallès Occidental IV - Sant Cugat del Vallès
pfz Pla de Formació de Zona 2013-2014
Informació general
Valoració formació
Espai del formador/a

Informació general 


Inscripció a les activitats de formació del PFZ de Sant Cugat


Formació Interna de centre (FIC)

Tota la formació del Departament d'EnsenyamentConsulta els teus certificats


 


Grups de treball del professorat de Sant Cugat

Cercador de llicències d'estudis


Espai del formador/a curs 13/14


avaluacions


 

Benvinguda

Avaluació de l'aprofitament de les activitats formatives. Document elaborat pel Seminari: Avaluació de la formació de l'ICE de la UAB 2008/09

Transferència de la formació. Document elaborat pel grup de treball format pels ICE de la UAB, UB, UdL, UdG i URV, coordinats per la SGFiDPD, 2009/10

Algunes consideracions importants per a la gestió de la formació

Gestió telemàtica de les activitats de formació: guia ràpida del GTAF

Gestió econòmica : Fitxa de dades personals i bancàries

Valoració de la formació per part dels FORMADORS


Qüestionaris per a la valoració de les activitats de formació 13/14

ulleres


 
GrUPs de TreBall i SeMinaRis de CoOrDiNació


ForMaciÓ en CenTre
SeMiNaRis

11atenció!!
11atenció!!
11atenció!!
Sobre la demanda de formació pel curs 2010/2011 (històric)
11atenció!!
Sobre la demanda de formació del curs 2009/2010 (històric)

logogencat
curs 2013/2014