Servei Educatiu del Vallès Occiental IV - Sant Cugat del Vallès
pfz 2015/16 Pla de formació de Zona
Detecció de necessitats formatives

curs 2015-2016
pfz 2015/16
pfz refrescant
Modalitats de formació
Gestió de la formació
Formularis de necessitats formatives

La formació del professorat: un recurs
  11111111111111111111111111111111111111
La formació del professorat és un recurs que ha de contribuir a la millora dels projectes educatius dels centres i a l'enfortiment de les competències professionals del professorat.


Es proposa per als cursos 2014/15 i 2015/16 els següents objectius de formació permanent:


1. Potenciar i consolidar la formació en centre i per a centres.
2. Impulsar, potenciar i consolidar la formació del professorat en el treball per competències bàsiques.
3. Potenciar i consolidar un model d'avaluació de la formació compartit i basat en l'aprofitament i la transferència.


Línies de formació del Departament

Modalitats de formació

  i11 
Formació en centre:
Assessorament
Formació Interna de Centre (FIC)
Taller a centre

Formació per a centres:
Formació d’equips de centre.
For
mació en xarxa: seminaris de coordinació

Altres: conferències, tallers, grups de treball ...

Gestió de la formació a Sant Cugat

 Composició de la Comissió del Pla de Formació de Zona de Sant Cugat


Calendari del procés de detecció de necessitats formativesFormularis per comunicar les necessitats formatives
 Formulari de sol.licitud de formació en centre i/o per a centre


Formulari de sol.licitud de formació oberta: conferències, jornades, intercanvi d'experiències...departament ensenyament
curs 2014/2015