Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Occidental IV - Sant Cugat del Vallès

Seminaris de coordinació i grups de treball
de mestres i professorat de Sant Cugat


 

Seminari de coordinació
de mestres de música

Infantil-Primària

 

 

Seminari de coordinació
Orientació als joves

Secundària

Seminari de Coordinació de mestres d'Educació Especial
 

Seminari de Coordinació d'especialistes d'Educació Especial

Primària

 
1
 

Grup de treball Educació per la sostenibilitat al llarg de la vida

Bressol-Infantil-Primària-Secundària

 

Seminari de coordinació
de mestres d'anglès

Infantil-Primària

   

Seminari de Coordinació CLIC

Primària-Secundària

1  

Seminari de Coordinació
de caps d'estudi de primària

Infantil-Primària

 
 

Seminari de Coordinació
entre Primària i Secundària

Primària-Secundària/

  Seminari de coordinació
d'escoles bressol municipals

Escoles Bressol Municipals


  Seminari de Coordinació
de Tutores d'Aula d'Acollida
             
1
 

Seminari TAC

Coordinadors/es d'informàtica

 
 

Seminari de Convivència i Mediació

Secundària pública del Vallès Sud - Projecte Innovació

             
1   Seminari de coordinació de mestres d'educació infantil (3-6)    

Seminari de coordinació de mestres d'educació física

Infantil-Primària

             
fruites   Seminari de coordinadors/es
de cicle de Primària
(curs 2012/13)
 
  Seminari de coordinació
de biblioteques escolars


Primària-Secundària
(curs 2009/10)

curs 2013/2014